Waterinnovatie conferentie ‘WaterinnovatioNH’: innoverend, inspirerend, interactief, internationaal

Sprekers zijn o.a. ECN directeur Paul Korting en Bas Haring, dagvoorzitter is Humberto Tan. ‘WaterinnovatioNH’ gaat over samenwerking, verbindingen leggen en kennisuitwisseling tussen (inter)nationale beleidsmakers, bestuurders uit het bedrijfsleven en experts vanuit kennisinstellingen. De workshops, kennismarkt, interactieve sessies en excursies (op 12 december) bieden hier volop gelegenheid voor.
Veel landen worden geconfronteerd met waterproblemen door klimaatverandering en maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. Noord-Holland heeft, vanwege haar bijzondere geografische ligging, met veel van die uitdagingen te maken. Om goed te anticiperen op deze complexe vraagstukken en om water op een duurzame manier te gebruiken, zijn innovaties nodig. Laat u tijdens deze conferentie inspireren en nieuwe oplossingen ontdekken die deze watervraagstukken een stap verder brengen.
Meer informatie www.noord-holland.nl/waterinnovatioNH of via e-mail: waterinnovatie@noord-holland.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

(Persbericht Provincie Noord-Holland, november 2014)