Wateringenieurs gooien hoge ogen naar Prins Friso Ingenieursprijs

Een van de finalisten, gekozen uit 28 nominaties, is ir. Gijs van den Boomen (50). Hij studeerde in 1988 af als landschapsarchitect aan de Wageningen Universiteit. Sindsdien werkte hij bij verschillende werkgevers op het gebied van stedelijke ontwikkeling en sinds 2008 is hij directeur van KuiperCompagnons.
Van den Boomen is bedenker van Sea Spring Cities, een manier om onderzeese zoetwaterbronnen op duurzame en economisch betaalbare wijze toegankelijk te maken. In China is hij actief met baanbrekende projecten als ‘Living with Water’.

BlueTEC
De tweede finalist uit het water is Ir. Allard van Hoeken (45). Hij studeerde Werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Vanaf 1995 vervulde hij verschillende functies bij Bluewater Energy Services en in 2000 rondde hij een MBA af bij INSEAD in het Franse Fontainebleau. Daarna richtte hij een aantal bedrijfjes op in Spanje, waarna hij in 2004 terugkeerde naar Bluewater. Sinds 2009 is hij verantwoordelijk voor de markten de technologische ontwikkeling van BlueTEC, de drijvende getijdenenergieopwekker van Bluewater.

Ingenieur van het jaar
Wie de titel Ingenieur van het Jaar mag dragen wordt bekendgemaakt op 18 maart 2015 tijdens de Dag van de Ingenieur, een initiatief van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en branchevereniging NLingenieurs. Ingenieurs die zich onderscheiden in innoverend vermogen, ondernemerschap, persoonlijkheid en maatschappelijke impact, komen in aanmerking voor de jaarlijkse Prins Friso Ingenieursprijs. Met deze prijs wil KIVI de meerwaarde van ingenieurs voor de maatschappij zichtbaar maken en hen hiermee een podium bieden. De winnaar van de prijs mag zich een jaar lang Ingenieur van het Jaar noemen. 

De Vernufteling
Ook ontvangt de meest ingenieuze en vindingrijke ingenieursoplossing De Vernufteling. Ook daar zijn waterprojecten onder de negen finalisten goed vertegenwoordigd. Zo dingt het innovatieve zout-zoet scheidingssysteem van Deltares, Rijkswaterstaat en Royal Haskoning DHV Delta mee. Ook de uitbreiding van sluizencomplex in het nieuwe Panamakanaal van de IV-Groep, de kantelsluis van Royal HaskoningDHV en de slibremmer van Tauw maken kans op De Vernufteling.

Bekijk hier wat de projecten van de finalisten voor De Vernufteling inhouden. 
Bekijk hier filmpjes van de finalisten voor de titel Ingenieur van het jaar .