Wateringenieur Van Hoeken wint Prins Friso Ingenieursprijs

“Van Hoeken weet internationale successen te boeken door het technische innovatieve te verbinden met bedrijfsmatig inzicht. Tevens kan hij gepassioneerd en met sterke overtuigingskracht anderen inspireren om de omslag te maken van traditionele energie naar duurzame energie”, aldus juryvoorzitter Micaela dos Ramos.
Allard van Hoeken studeerde Werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Vanaf 1995 vervulde hij verschillende functies bij Bluewater Energy Services en in 2000 rondde hij een MBA af bij INSEAD in het Franse Fontainebleau. In 2004 keerde Van Hoeken weer terug naar Bluewater. Sinds 2009 is hij verantwoordelijk voor de markten de technologische ontwikkeling van BlueTEC, de drijvende getijdenenergieopwekker van Bluewater.

Vernufteling
De Vernufteling, de prijs voor het meest innovatieve project ging naar Bloeikas Amsterdam RAI. De publieksprijs ging naar de Kantelsluis van Royal Haskoning DHV. De sluis laat het schip zakken zodat het onder een brug door kan
zonder dat de brug open moeten.