Schadepost door hevige regenval en droogte kan in 2050 oplopen tot 70 miljard euro, stelt Kuks (foto: Waterschap Vechtstromen).

Groene daken, gevelbegroeiing en stadsparken met vijvers moeten meer ruimte krijgen in steden. Deze zogeheten groene en blauwe structuren zijn hard nodig om de toenemende hitte door de klimaatverandering te matigen. Dat stelde watergraaf en hoogleraar Stefan Kuks 26 maart tijdens de Groen-blauwe Poort in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Groen-blauwe structuren zijn volgens Kuks hard nodig omdat Nederland in het stedelijk gebied nog te veel ingericht is op de afvoer van water. Knelpunten met droogte, hittestress en wateroverlast zijn het gevolg. Wanneer er niets gebeurt, kan de schade door hevige regenval en droogte in 2050 volgens hem oplopen tot 70 miljard euro. Daarom pleitte Kuks tijdens de bijeenkomst voor de vervanging van tegels en verharde oppervlakten in steden door groen en water. “Zo benutten we de sponswerking van de ondergrond. We versterken bovendien de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving.”

Systeemswitch
Volgens Hoogheemraad Marcel Houtzager van het Hoogheemraadschap van Delfland is hiervoor een ‘systeemswitch’ nodig is. “We moeten hemelwater opslaan voor droge perioden. Gemeenten kunnen een voorbeeld stellen door pleinen aan te leggen die niet volledig versteend zijn. De tuinbranche kan een voorbeeld stellen door klimaatadaptieve oplossingen prominent te presenteren. En verzekeringsmaatschappijen kunnen korting geven op opstalverzekeringen als huizenbezitters maatregelen hebben genomen om wateroverlast tegen te gaan.”

Lees hier het persbericht