Waterschap Brabantse Delta

Technisch watersysteembeheerder

Waterschap Brabantse Delta

Geplaatst 9 maanden geleden

Een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en de helft van Nederland kan te maken krijgen met overstromingen; in Nederland leven we met water. Dijken, keringen en kades zorgen voor onze veiligheid. Sluizen, stuwen en gemalen regelen de waterstanden bij droogte of wateroverlast. Rioolwater wordt gezuiverd. Het water in beken, sloten en rivieren blijft van goede kwaliteit. Dát is het werk van het waterschap.

Klantgerichtheid, duidelijkheid en samenwerking zijn kernwaarden van waterschap Brabantse Delta.

De afdeling Beheer en bediening richt zich met name op de processen beheren, bedienen en crisisbeheersing. Inhoudelijk werken we aan waterkeringen, waterkwaliteit, waterkwantiteit en vaarwegen: Binnen de afdeling werken zo’n 20 collega’s in de functie van assetmanager, (peil)beheerder, adviseur, opdrachtgever. Wegens vertrek van een collega zoeken wij een:

Technisch watersysteembeheerder
32-36 uur per week

Het proces
De technisch watersysteembeheerder is vooral actief in het proces ‘bediening’. Binnen dit proces zetten we onze assets (watergangen, waterbergingen, vistrappen, gemalen, stuwen, inlaten, sluizen, bruggen etc.) zo in dat deze optimaal bijdragen aan het bereiken van de beleidsdoelen van ons waterschap. Op basis van inzicht in het vaarweg- en watersysteem, signalen uit het veld en behoeften van onze klanten zorgen we voor voldoende (bevaarbaar)water van de juiste kwaliteit op de juiste plaats.

De functie
Als technisch watersysteembeheerder ben je een belangrijke schakel tussen strategie en operatie. Je bent dagelijks bezig strategische doelen op het gebied van waterakkoorden, peilbesluiten, nautisch beleid te vertalen naar de operatie en vice versa. Dit resulteert qua werkzaamheden in het leveren van een bijdrage aan/dan wel het opstellen van:

  • uitvoeringsplannen;
  • slimme toepassing van procesautomatisering;
  • advisering in projecten;
  • integrale en tactische regie in de verkeerstoren (regiekamer);
  • adviseren bij complexe knelpunten en klachten;
  • evaluaties van het gevoerde beheer volgens de PDCA-cyclus (plan, do, control, act);
  • innovaties, procesverbeteringen.

Je hebt ook een spilfunctie in de beeldvorming bij optredende calamiteiten en draait mee in de wachtdienst.

Momenteel zoeken we vooral versterking op het gebied van sturing van het watersysteem. Belangrijk is dat je daarbij de brug kan slaan tussen de klantwens, het beleid, hydrologische aspecten, procesautomatisering en de praktijk. Ben jij degene die dit bovendien kan vertalen naar verbeteringen in de toekomst?

Deze functie maakt (in principe) onderdeel uit van de wachtdienstorganisatie. De wachtdienstfrequentie is afhankelijk van het jaarlijks vast te stellen rooster, een en ander conform artikel 1.2 lid 3 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen voor Waterschapspersoneel.

De afdeling
Je thuisbasis is de afdeling beheer en bediening. Hier zijn de processen beheer (programmeren), bediening (peilbeheer, vaarwegbeheer, sluitingsmiddelen hoogwater) en crisismanagement ondergebracht. Het is een afdeling die de brug slaat tussen beleid en uitvoering. We houden overzicht en zijn transparant in de keuzes die we maken. Fouten zijn er om van te leren. Dat vraagt om energie, lef en een goede teamgeest.

Wij vragen
We zoeken een ervaren mboer of een startende hboer, met kennis van of affiniteit met waterbeheer. Affiniteit met het functioneel toepassen van hydrologie, automatisering-procestechnologie is een pre. Jij bent een verbinder met initiatief, die graag met de omgeving waarde toevoegt aan onze watertaken. Een omgeving die bestaat uit klanten, bestuurders, specialisten, projectleiders, onderhoudsmedewerkers, peilbeheerders, beleidsadviseurs etc.

Vanuit competenties als creativiteit, flexibiliteit en gevoel voor kwaliteit ben je in staat vanuit een solide en integrale basiskennis soepel en slagvaardig in deze omgeving te functioneren.

Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

Wij bieden
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 2.584,- en maximaal € 3.540,- bruto per maand (schaal 9). Daarnaast bieden wij jou een uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden dat je flexibiliteit biedt in ontwikkeling, geld en tijd.

Interesse?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jack Rombouts, plaatsvervangend afdelingshoofd beheer en bediening (076-564 1871). Voor overige vragen kun je terecht bij Mijke Buit, HR-adviseur (076-564 1054). Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.brabantsedelta.nl.

Solliciteren kan tot en met 16 juli 2018 via het online sollicitatieformulier. De 1e ronde sollicitatiegesprekken vinden plaats op 24 juli, de tweede ronde op 31 juli 2018.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.