Waterschap Noorderzijlvest

Teamleider Strategie en Beleid Afvalwaterketen

Waterschap Noorderzijlvest

Geplaatst 2 weken geleden

Waterschap Noorderzijlvest staat voor veilig, voldoende en schoon water voor alle ingezetenen. We creëren hiermee een basis voor een gezonde, toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving in een groot deel van Groningen en Noord-Drenthe.

We zijn transparant, resultaatgericht en kostenefficiënt op een innovatieve, maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze, in samenwerking met onze partners. Wij willen zichtbaar zijn voor onze omgeving. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun vakgebied.

Waterschap Noorderzijlvest is doorlopend op zoek naar nieuwe manieren om water te bedwingen, te verdelen en te zuiveren. Om ons water nog schoner te maken heeft Waterschap Noorderzijlvest een ambitieuze strategie ontwikkeld voor de behandeling van afvalwater nu en in de toekomst. In deze strategie staan het vergaand verwijderen van nutriënten en medicijnen, de samenwerking met onze gebiedspartners, de transitie naar een energieneutraal waterschap en winning/hergebruik van grondstoffen, centraal.

Om deze ambitie waar te maken werken we met een team van betrokken, deskundige en gedreven collega’s aan de ontwikkeling van nieuwe plannen, technologie en de ontwikkeling van onze organisatie.

We zijn op zoek naar een enthousiaste en verbindende:

Teamleider Strategie en Beleid Afvalwaterketen (Teamleider A)
36 uur per week
(vacaturenr. 18/28)

Welke leuke baan wacht op jou?
Je geeft leiding aan een team van plusminus 16 medewerkers die binnen het deelproces Strategie en Beleid afvalwaterketen werkzaam zijn. Je bent verantwoordelijk voor de resultaten en de ontwikkeling van je team. Tevens beheer je het deelprocesbudget. Je verdeelt de inzet van mensen en middelen over de diverse opgaven en draagt zorg voor een effectieve en efficiënte beleidsvoorbereiding en uitvoering. Het correct opstellen van bestuursnotities maakt hier onderdeel van uit. Daarnaast lever je vanuit je expertise, in samenwerking met procesmanagers en collega-teamleiders, een belangrijke bijdrage aan het opstellen, bewaken en realiseren van het jaarplan en rapporteert hierover aan de procesmanager afvalwaterketen. Je geeft vorm en inhoud aan het door het waterschap vastgestelde personeels-, organisatie- en veiligheidsbeleid binnen het eigen team.

Je functioneert als intermediair tussen bestuur en organisatie en anticipeert op (politieke) ontwikkelingen. In geval van calamiteiten verwachten we dat je buiten de normale werktijden beschikbaar bent.

Je vertaalt de doelstellingen vanuit het waterbeheerprogramma in de afvalwaterstrategie en slib-strategie. Je communiceert duidelijk, inspireert en coacht de medewerkers bij de totstandkoming van belangrijke inhoudelijke producten. Je creëert de voorwaarden en kaders voor een gunstig en veilig werkklimaat waarin medewerkers gestimuleerd worden om vertrouwen te hebben in elkaar, eigen verantwoordelijkheid te nemen en te werken aan de eigen ontwikkeling. Je bent vaardig in bedrijfsvoering in termen van HRM en de P&C-cyclus.

Waar kom je te werken?
Om aan alle activiteiten van Noorderzijlvest een optimale invulling te geven zijn de werkzaamheden ingedeeld in vier processen: Watersystemen en Waterveiligheid, Afvalwaterketen, Bestuur en Relatiebeheer en Bedrijfsvoering. Als Teamleider Strategie en Beleid werk je in het proces Afvalwaterketen.

Wat vragen we van je?

  • Afgeronde wo-/hbo-opleiding, op een relevant vakgebied.
  • Brede kennis en ervaring op het gebied van procesvoering beleid, technologie, assetmanagement.
  • Goed in het scheiden van hoofd- en bijzaken, flexibel.
  • Resultaatgericht, gepassioneerd, ondernemend en nieuwsgierig.
  • Goede communicatieve vaardigheden, op schrift en mondeling.
  • Ervaring met verandermanagement en besluitvormingsprocessen en goed ontwikkelde bestuurlijke sensitiviteit.
  • Sensitief voor organisatorische en bestuurlijke processen.
  • Soepel en snel een netwerk kunnen opbouwen en onderhouden, zowel intern als extern.
  • Aantoonbare leidinggevende capaciteiten en ervaring.
  • Kunnen omgaan met weerstand en conflicterende belangen.

Welke competenties vragen we van je?
Je hebt een wo-/hbo-werk- en denkniveau, managementopleiding/-ervaring en je hebt affiniteit met het werkveld van het deelproces. Je bent een inspirerende, open en resultaatgerichte persoonlijkheid en bent in staat om visie en enthousiasme over te brengen op medewerkers en samenwerkingspartners en visa versa. We vragen een heldere besluitvormer, iemand die open, direct en sensitief is richting de medewerkers, oog heeft voor de menselijke- en bestuurlijke verhoudingen, daar actief op stuurt en tevens rust kan bewaren in spannende tijden, zoals bijvoorbeeld bij calamiteiten waar je zelf ook een leidende rol kan vervullen.

Wat mag je van ons verwachten?
Waterschap Noorderzijlvest biedt je een prettig werkklimaat met uitdaging. Een goed salaris van maximaal € 5.342,- bruto per maand inclusief IKB (schaal 12). We kennen een 36-urige werkweek, waarbinnen je kunt kiezen voor een variabele werkweek. Daarnaast bieden wij aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de cao waterschappen. De standplaats is Garmerwolde.

Belangstelling?
Ben je enthousiast geraakt en beschik je over de gevraagde kwaliteiten? Stuur ons je motivatie met cv, onder vermelding van het vacaturenummer aan vacature@noorderzijlvest.nl. Wij zien je brief graag vóór 16 november 2018 tegemoet. De gesprekken worden gehouden op 23 november 2018.

Overige informatie
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Fred Klein Woolthuis, manager Afvalwaterketen, telefoon 050-304 8971 of 06 531 33 052. Voor meer informatie over het waterschap Noorderzijlvest kun je terecht op onze website www.noorderzijlvest.nl.

Waterschap Noorderzijlvest streeft er naar om de organisatie een afspiegeling te laten zijn van de samenleving. Daarom worden kandidaten uit speciale doelgroepen uitdrukkelijk verzocht te reageren.

Bij gelijktijdige in- en externe werving hebben interne kandidaten, bij gelijke geschiktheid, voorrang.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.