Waterschap Brabantse Delta

Senior Projectleider

Waterschap Brabantse Delta

Geplaatst 2 jaar geleden

Een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en de helft van Nederland kan te maken krijgen met overstromingen; in Nederland leven we met water. Dijken, keringen en kades zorgen voor onze veiligheid. Sluizen, stuwen en gemalen regelen de waterstanden bij droogte of wateroverlast. Rioolwater wordt gezuiverd. Het water in beken, sloten en rivieren blijft van goede kwaliteit. Dát is het werk van het waterschap.

Klantgerichtheid, duidelijkheid en samenwerking zijn kernwaarden van waterschap Brabantse Delta.

De afdeling Ontwerp en Realisatie voert projecten uit voor het waterschap die gerelateerd zijn aan het watersysteem en draagt zorg voor het opdrachtgeverschap richting externe en interne partijen. Er wordt gewerkt aan een aantal programma’s die leiden tot concrete projecten en opgaven. De afdeling werkt volgens het IPM (Integraal Project Management)-model. Dit model bestaat uit 5 rollen: projectmanager, technisch manager, omgevingsmanager, manager project beheersing en contract manager.

De projecten worden veelal gekenmerkt door een groot aantal stakeholders. Omgevingsmanagement is daarbij van cruciaal belang om het draagvlak en de impact van het project in de streek goed te organiseren.

Binnen de afdeling Ontwerp en Realisatie zoeken wij een

 

Senior projectleider
in de rol van omgevingsmanager / 1 fte

 

De functie
Je bent verantwoordelijk voor de portefeuille die omgevingsmanagement omvat, waarbij je verantwoording aflegt aan de projectmanager. Als omgevingsmanager is het belangrijk dat je zowel kan sturen als inhoudelijke kennis hebt. Omgevingsmanagement houdt onder andere het volgende in:

  1. Inhoudelijke aansturing, waarbij je te maken hebt met adviseurs van grondzaken/-werving, communicatiemedewerkers, bestuurders, planadviseurs, e.d. Je stelt bijvoorbeeld met collega’s een strategieplan op of een samenwerkingsovereenkomst.
  2. Het opzetten en begeleiden van de processen die moeten leiden tot de eindproducten zoals die binnen het IPM- team tot stand dienen te komen op gebied van stakeholdermanagement, communicatie, vastgoed, conditionering, vergunningen, subsidies en procedures.
  3. Stakeholdermanagement: wat zijn de belangen in en rond het project en welke bedreigingen en kansen komen hieruit voort? Hoe kunnen we hiermee om gaan? Hoe gaan we om met burgerparticipatie bij de diverse projecten?
  4. Hoe komen we tot een politiek, bestuurlijk en maatschappelijk gedragen project? Borging van de omgevingsaspecten, zoals stakeholderbelangen, vastgoed en de effecten van het project op de omgeving.
  5. Welke formele procedures moeten we doorlopen (projectplan, bestemmingsplan, vergunningen en subsidieaanvragen) en hoe kunnen we die zodanig plannen dat een vroege marktbenadering mogelijk is zonder veel risico’s?

In deze functie heb je met veel verschillende partijen te maken: andere overheden, verenigingen en bewoners. Je stimuleert samenwerking, bepaalt gezamenlijk een strategie en zorgt voor een goede afstemming: tussen partijen, op bestuurlijk niveau en in de eigen organisatie. Je neemt de organisatie mee in de plannen en veranderingen en stemt ook tijdig af met de andere leden van je team.

 

Competenties
Je kunt mensen motiveren en laten bewegen. Je bent in staat om verbinding te maken, waarbij je constructief samenwerkt met alle partijen: externe partijen, teamleden, overige collega’s en bestuur. Je bezit die competenties die je in staat stellen anderen aan te sturen of zelfs leiding te geven, die in hetzelfde omgevingsproces werkzaam zijn. Daarnaast kun je snel schakelen, want er gebeurt veel! Je bent goed in staat om issues snel te doorgronden en oplossingsgerichte processen in te voeren en te leiden. Je bent assertief en schuwt niet om door te pakken.

 

Wij vragen
We zoeken een stevige senior projectleider die kan opereren op strategisch-bestuurlijk niveau. We vragen minimaal HBO+ werk- en denkniveau, aantoonbare affiniteit met natuurontwikkelingsopgaven en een grote dosis enthousiasme. Vanwege een versnellingsopgave in de projecten is het belangrijk dat je in de ‘al rijdende trein kunt springen’. Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

 

Wij bieden
Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 3.232,- en maximaal € 4.552,- bruto per maand (schaal 11). Daarnaast bieden wij jou een uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden dat je flexibiliteit biedt in ontwikkeling, geld en tijd.

 

Interesse?
Als jouw competenties aansluiten bij de functie dan ontvangen wij graag jouw cv met uitgebreide motivatie. Je kunt reageren tot en met 13 mei 2018. Voor vragen omtrent de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Frank Pulles, afdelingshoofd ontwerp & realisatie (076-5641048) en over de procedure met Mijke Buit, HR adviseur (076-5641054). De gesprekken voor de eerste ronde zijn gepland op 29 mei 2018. De tweede ronde gesprekken zijn gepland op 5 juni 2018.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.