Waterschap Rivierenland

Senior beleidsadviseur Water en Dijken

Waterschap Rivierenland

Geplaatst 11 maanden geleden

Senior beleidsadviseur Water en Dijken
Tiel, 36 uur, Onpebaalde tijd
vacaturenummer: T-BWD 106670-102541

Hoe voorkomen we overstromingen in het rivierengebied? Hoe zorgen we dat de dijken voldoen aan de veiligheidseisen en welke strategische keuzes moet het waterschap hiervoor maken? Jij buigt je over deze en andere thema’s van Waterschap Rivierenland. Als Senior Beleidsadviseur stel je strategische beleidsvoorstellen op en adviseer je het bestuur, de directie en andere organisatieonderdelen. Daarnaast vertegenwoordig je het waterschap bij de externe partners. Jouw doel? Op de lange termijn zowel regionaal als landelijk de waterveiligheid op orde brengen én houden!

Dit ga je doen
Je bent een belangrijke adviseur voor het bestuur en het management over het waterveiligheidsbeleid en het op orde brengen van de dijken en kades van het waterschap. Dit advies vorm je niet alleen, maar daarbij maak je handig gebruik van de kennis van je collega’s en je externe netwerk. Gesprekken voeren is daarom een belangrijk onderdeel van je werk. Je overlegt met onze bestuurders, collega’s van andere disciplines, en met overheden en betrokken partijen. Je legt gemakkelijk contact met de relevante stakeholders van het waterschap, zoals de Unie van Waterschappen, het ministerie, de provincies en Rijkswaterstaat. Onze bestuurders schakelen op het hoogste niveau, daarvoor schrijf jij de argumentatie.

Waterschap Rivierenland heeft een grote opgave aan dijk- en kadevesterkingen en jij zorgt ervoor dat de strategische koers wordt uitgezet. Het accent van je werk ligt op het gebied van waterveiligheid, maar je kan makkelijk schakelen naar andere thema’s als dat nodig is. Je houdt nieuwe (beleids)ontwikkelingen goed in de gaten en je beoordeelt de doorwerking naar de taken van het waterschap. Je schrijft hiervoor beleidsvoorstellen en adviezen en je zorgt dat je directeur en bestuurder goed zijn voorbereid om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Daarnaast ga je samen met je collega’s aan de slag met het nieuwe Waterbeheerprogramma van het waterschap.

Hier ga je werken
Waterschap Rivierenland zorgt voor droge voeten en voldoende schoon water tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Kinderdijk. Binnen de afdeling Strategie en Beleid werken jij en je twaalf collega’s van het team Beleid Water en Dijken aan de thema’s binnen de beleidsterreinen waterveiligheid, watersysteem, waterketen, klimaat en energie. De ene keer heb je twee of drie dossiers onder je hoede, de andere keer tien kleinere.

Jouw team is hecht. Dat is niet voor niets: hoe beter de samenwerking, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen op de omgeving. Jij en je collega’s zijn geïnteresseerd in elkaar en willen van elkaar leren. Het waterschap vindt het belangrijk dat medewerkers elke dag met plezier naar hun werk komen én naar huis gaan. Betrokkenheid en openheid staan voorop. Daarnaast krijg je volop ruimte om je te ontwikkelen.

Dit ben jij
Jij voelt je thuis in overlegsituaties, waarbij je makkelijk schakelt tussen verschillende niveaus, de regie houdt en tactvol weet te overtuigen en te onderhandelen. Je hebt een vlotte pen en je bent creatief in het vinden van oplossingen voor een beleidskwestie. Je analytisch en besluitvormend vermogen komen dan goed van pas. Scherpe gesprekken, compromissen, tegengestelde belangen en spanning op een dossier maken soms deel uit van het beleidsproces. Dat vind jij juist boeiend en uitdagend.

Verder vragen we:

  • Hbo+ / Academisch werk– en denkniveau.
  • Brede kennis van de taken van het waterschap, met name van het waterveiligheidsbeleid (primaire en regionale keringen).
  • Je bent bekend met ontwikkelingen ten aanzien van waterveiligheid.
  • Aantoonbare ervaring met beleidsprocessen en –advisering.
  • Je hebt kennis van en affiniteit met het bestuurlijk krachtenveld.
  • Een enthousiaste verbinder die zowel intern als extern gebruik maakt van het relevante netwerk.
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Interesse?
Het gaat om een functie van 36 uur en een salaris tussen € 3345,- en € 4711,- (schaal 11). Inschaling zal gebeuren op basis van opleiding en ervaring. Naast het maandsalaris heb je ook een Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 20% van het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dit budget kun je inzetten voor verschillende doelen, waaronder verlof. Daarnaast bieden we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren?
Als je belangstelling hebt voor deze functie, reageer dan vóór 1 september 2018 via het online sollicitatieformulier onderaan deze advertentie. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 13 september 2018.

Als je meer informatie over de functie wilt, kan je contact opnemen met Jan Spieksma, hoofd van de afdeling Strategie en Beleid, via  telefoonnummer 0344 – 64 92 06, of met Hans Merks, teamleider van het team Beleid Water en Dijken, via telefoonummer 0344 – 64 91 17. Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: www.waterschaprivierenland.nl.

Waterschap Rivierenland stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden.