Waterschap Brabantse Delta

Projectmanager Team Dijken

Waterschap Brabantse Delta

Geplaatst 2 jaar geleden

Het waterschap
Een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en de helft van Nederland kan te maken krijgen met overstromingen; in Nederland leven we met water. Dijken, keringen en kades zorgen voor onze veiligheid. Sluizen, stuwen en gemalen regelen de waterstanden bij droogte of wateroverlast. Rioolwater wordt gezuiverd. Het water in beken, sloten en rivieren blijft van goede kwaliteit. Dát is het werk van het waterschap.

Klantgerichtheid, duidelijkheid en samenwerking zijn kernwaarden van waterschap Brabantse Delta.

De afdeling Ontwerp en Realisatie voert projecten uit voor het waterschap die gerelateerd zijn aan het watersysteem en draagt zorg voor het opdrachtgeverschap richting externe en interne partijen. Er wordt gewerkt aan een aantal programma’s die leiden tot concrete projecten en opgaven. De afdeling werkt volgens het IPM (Integraal Project Management)-model. Dit model bestaat uit 5 rollen: projectmanager, technisch manager, omgevingsmanager, manager project beheersing en contract manager. De projecten worden veelal gekenmerkt door een groot aantal stakeholders.

 

Binnen de afdeling Ontwerp en Realisatie zoeken wij een

 

Projectmanager team Dijken /1.0 fte

 

De functie
Als projectmanager ben je opdrachtnemer van een Dijkverbeteringsproject of -programma. Voor het team Verbetering Regionale keringen zijn wij op zoek naar een projectmanager. Het project is drie jaar geleden opgestart en is in verschillende fasen van voorbereiding. Koppelkansen met andere project initiatieven doen zich voor, maar moeten nog bezien worden op haalbaarheid.

Je managet dit project en legt daarbij verantwoording af aan de interne opdrachtgever. Daarbij is afstemming met bestuurders, stakeholders en interne belanghebbenden van groot belang. Als projectmanager geef je leiding aan je IPM kernteam, waarbij ruimte is voor innovatie, competentie ontwikkeling en team ontwikkeling.

 

Competenties
Je beschikt over een brede kennis op het gebied van waterbeheer /- veiligheid in een complex omgevingskader. Je bent in staat om een grote diversiteit aan kaders, belangen, kennis en informatiebronnen te vertalen in een visie en in een strategisch plan van aanpak. Je kan een brug slaan tussen beleid, planvorming, onderzoek en uitvoering. Je bent besluitvaardig, resultaatgericht, communicatief sterk en kan goed organiseren. Je bent iemand die initiatief neemt, open staat voor vernieuwingen en deze ook brengt. Je delegeert goed naar je team, bent procesgericht en omgevingsbewust.

 

Wij vragen
Wij zoeken een kandidaat die beschikt over de juiste competenties. Je hebt enkele jaren aantoonbare  ervaring. We vragen academisch werk- en denkniveau (of HBO+), aantoonbare affiniteit met waterbeheer en een grote dosis enthousiasme. Ervaring met projectleiding van watersysteem gerelateerde opgaven en kennis van procesgericht werken en IPM werkmethodiek is vereist. Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

 

Wij bieden
Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 3.613,- en maximaal € 5.161,- bruto per maand (schaal 12). Daarnaast bieden wij jou een uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden dat je flexibiliteit biedt in ontwikkeling, geld en tijd.

 

Interesse?
Solliciteren kan tot en met 16 mei 2018 via onderstaande button. Voor vragen omtrent de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Frank Pulles, afdelingshoofd Ontwerp & Realisatie (076-5641048) en over de procedure met Mijke Buit, HR adviseur (076-5641054). De gesprekken voor de eerste ronde zijn gepland op 31 mei 2018 in de middag.