Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Projectleider in de rol van Programmamanager Klimaat en Ruimte

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Geplaatst 7 maanden geleden

Wij zoeken projectleiders met passie voor infrastructurele werken in de natuurlijke leefomgeving en ambitie om die samen met burgers, aannemers en ingenieursbureaus te realiseren.

Het Hoogheemraadschap is een organisatie met circa 350 medewerkers die zeer betrokken zijn bij hun werk en bij het gebied waarvoor wij het water beheren. Wij willen in 2021 het meest gewaardeerde waterschap zijn door bewoners en bedrijven. Hiervoor willen wij excelleren in ons werk, door medewerkers te laten bloeien in hun talenten en de wensen van inwoners en de mogelijkheden van techniek aan elkaar te verbinden. Kom jij hier een bijdrage aan leveren?

Wij zijn voor de afdeling Integrale Plannen en Projecten op zoek naar een enthousiaste en gedreven nieuwe collega in de functie van:

Projectleider in de rol van Programmamanager Klimaat en Ruimte

32-36 uur per week

Programma Klimaat en Ruimte
Door middel van het programma Klimaat en Ruimte geeft HHSK uitvoering aan de afspraken uit het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2017). We hebben daarbij te maken met veel verschillende partijen: overheden, maar ook (gebouw)eigenaren, bedrijven, bewoners en belangenbehartigers. Het programma levert ook een actieve inbreng bij de ontwikkeling van Omgevingsvisies en –plannen van gemeenten en provincie, zodat klimaat-adaptieve maatregelen en ‘water’ daarin goed worden geïntegreerd. Zowel de inhoudelijke uitgangspunten als de integrale aanpak en de gebiedsgerichte werkwijze van het programma zijn nog volop in ontwikkeling. We zoeken een programmamanager die, als zijn eerste uitdaging bij HHSK, samen met het team, op een energieke manier vorm en richting geeft aan het programma Klimaat en Ruimte.

Jouw uitdaging
Het zwaartepunt van de functie ligt voor de komende jaren bij het managen van het programma Klimaat en Ruimte. Aansluitend kunnen andere (technische) programma’s en projecten onder je verantwoordelijkheid als programmamanager komen.

Als programmamanager leid je zelfstandig (technische) programma’s en projecten, en geeft daarbij leiding aan specialisten zoals omgevingsmanagers, gebiedsmanagers en beleidsadviseurs, en projectleiders die investeringsprojecten uitvoeren binnen het programma. Je stuurt je programmateamleden aan en zorgt dat zij hun werk optimaal kunnen doen. Samen met je programmatteamleden zorg je ervoor dat je op professionele wijze en naar tevredenheid van de opdrachtgever en omwonenden tot een positief eindresultaat komt. Je bent een prettige gesprekspartner voor bestuurlijke, ambtelijke opdrachtgevers en medewerkers en een goede sparring partner voor collega’s van de afdeling IPP. Je stelt je op als een coach en begeleidt waar nodig projectleiders en programmateamleden in de uitvoering van hun werkzaamheden.

In je samenwerking met andere overheden (o.a. andere waterschappen, gemeentes, provincie), ben je scherp op de inhoud, proces en de afspraken, maar houd je oog voor de relatie. Je ziet kansen in de samenwerking en weet die overtuigend te formuleren en te initiëren. Je creëert oplossingen samen met ketenpartners, collega’s en burgers en bedrijven. Waar mogelijk neem je zelf initiatief tot nieuwe projecten, ontwikkelingen of innovaties die goed zijn om de programmadoelen te dienen. Je houdt altijd de belangen van de partners in het oog. Je bereidt bestuurlijke besluitvorming voor en je stelt bestuursvoorstellen, projectdocumenten en beslisnotities op en rapporteert aan de Ambtelijk Opdrachtgever. Je wordt organisatorisch ondersteund door een teamleider die je leidinggevende en eerste aanspreekpunt is.

Jouw team
Je gaat aan de slag in een team binnen de afdeling Integrale Plannen en Projecten. Deze afdeing voert de projecten en programma’s van het waterschap uit in opdracht van de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgevers (respectievelijk dagelijks bestuurders, afdelingshoofden en directeuren). Dit zijn met name technische projecten en programma’s. Het gaat om projecten en programma’s die afdelings- en vakinhoudelijke grenzen overschrijden, inclusief de hoogwaterbeschermingsprojecten (HWBP) die vallen binnen het beheergebied van HHSK. Die uitvoering gebeurt in een complexe omgeving, waarbij waterbelangen met die van omwonenden, bedrijven en andere overheden afgewogen moeten worden. De uitvoering wordt gedaan met hulp van ingenieursbureaus en aannemers. Daarnaast voert de afdeling in toenemende mate ook niet-technische projecten en programma’s uit. Het gaat dan om het begeleiden van omgevingsprocessen, waar een waterschap belang mee gemoeid is, en de introductie van nieuwe werkwijzen binnen de eigen organisatie, zoals zorgplicht, omgevingswet en assetmanagement.

De afdeling bestaat uit 2 projectenteams en het cluster Crisisbeheersing. Dit cluster is belast met de preparatie op en afhandeling en evaluatie van calamiteiten en crises.

Wat maakt jou succesvol
Wij zijn op zoek naar die programmamanager die door het complexe vraagstuk van het programma Klimaat en Ruimte geïnspireerd raakt, die hier de tanden in wil zetten en in goede samenwerking de gestelde doelen haalt (realiseren hoort bij projecten). Je weet de mensen en de organisatie in dit proces mee te nemen en in beweging te krijgen door te inspireren, verbinden en door te zetten. Je laat je niet beperken door organisatorische grenzen. Daarnaast beschik je over uitstekende adviesvaardigheden en overtuigingskracht en ben je besluitvaardig.. Je bent initiatiefrijk, creatief in de samenwerking en een zelf-starter. Je werkt vanuit gemeenschappelijke doelen naar concrete resultaten toe en weet die samen met alle betrokkenen te realiseren. Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit, bent onderhandelingsvaardig en hebt ruime ervaring met samenwerkingsvormen tussen verschillende overheidsinstanties. Kwaliteit en punctualiteit vind je belangrijk. Je beschikt over minimaal HBO-niveau.

Wat wij bieden
HHSK  biedt jou de kans om samen met ons ambities waar te maken. Daarnaast bieden wij een goed salaris dat afhankelijk is van je opleiding en werkervaring. Deze functie is ingedeeld in schaal 12 van de CAO Waterschappen met een maximum van € 5.574,- bruto per maand. Aanvullend hierop ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van ongeveer 20% van je bruto salaris. Het IKB kun je vrij inzetten voor het kopen van extra verlof, opleidingen, aanvulling op het salaris etc. We hebben een flexibele werkomgeving en werktijden die je in staat stellen om je werk en privéomstandigheden op jouw situatie aan te passen. Bij Schieland en de Krimpenerwaard geloven we dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Inhoudelijke uitdaging en de ambitie en ruimte om jezelf te ontwikkelen vinden we daarom belangrijk.

Informatie / solliciteren
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Kim Meerhof tel. 06-27821829. Heb je vragen over de procedure neem dan contact op met Chris Scholten, 06-11368505.

Solliciteren kan online tot 6 mei 2019 via onderstaande knop “solliciteren”. Na sluitingsdatum van de vacature kun je van ons een reactie op je sollicitatie verwachten. De eerste gesprekken staan gepland op maandag 20 mei 2019.

Een assessment kan deel uitmaken uit van de sollicitatieprocedure.