Waterschap Hollandse Delta

Opdrachtgever en Teamleider Regie & Assetmanagement bij waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta

Geplaatst 1 jaar geleden

PublicSpirit zoekt voor waterschap Hollandse Delta een:

 • Opdrachtgever (Adviseur A)
 • Teamleider Regie en Assetmanagement

 

Organisatie en context
In Zuid-Holland-Zuid zorgt waterschap Hollandse Delta met circa 550 medewerkers voor stevige dijken en duinen, voor het zuiveren van afvalwater en voor schoon water in de watergangen, zoals sloten en plassen. In natte tijden gaat het waterschap overstromingen tegen. In droge perioden zorgt Hollandse Delta voor voldoende water in singels, sloten en plassen. Ook onderhoudt het waterschap vrijwel alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom.

Het waterschap heeft de waterstaatkundige zorg op de Zuid-Hollandse eilanden. Het waterschap beschermt Voorne-Putten en Rozenburg, Goeree-Overflakkee, IJsselmonde, Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar-)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied.

De taak van de afdeling Regie & Assetmanagement betreft alle werkzaamheden die nodig zijn om onze assets in stand te houden (onderhoud, verlenging technische levensduur, etc) en het bereiken van onze doelen vastgesteld in het Water- en Wegenbeheerprogramma uit te werken en te programmeren. Via onderhoudsconcepten en werkorders, werkopdrachten en initiële business cases worden opdrachten verstrekt aan de uitvoerende afdelingen, zoals Projecten en Uitvoering, Beheer en Onderhoud en Zuiveren en Onderhoud.

De afdeling Regie & Assetmanagement (RA) is verantwoordelijk voor de vertaling van beleid en het realiseren van opgaven door het opstellen en laten uitvoeren van initiële businesscases. De afdeling behartigt de belangen van de diverse programma’s. Door het vertrek van een teamleider is binnen de afdeling een vacature ontstaan voor teamleider Regie & Assetmanagement.

 

Functie en profiel Opdrachtgever

 

Functie

De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het succes van het project, ondersteund door de seniorgebruiker en de seniorleverancier in de stuurgroep. De opdrachtgever moet zeker stellen dat het projectresultaat wordt opgeleverd binnen de gestelde toleranties en dat het projectresultaat de voorziene baten zal realiseren. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de Business Case.

De werkzaamheden van de opdrachtgever binnen een programma zijn op hoofdlijnen:

 • Bewaken en beheersen van de voortgang van het project op strategisch niveau en het bewaken en zeker stellen van de levensvatbaarheid van het project.
 • (Mede) opstellen, bewaken en uitvoering geven aan de meerjareninvesteringsopgave binnen het programma.
 • (Functionele) aansturing geven als opdrachtgever van projectmanagers.
 • Toezien op de toepassing van PRINCE2 processen zoals kwaliteit-, capaciteit- en risicomanagement.
 • Informeren van het bedrijf- en programmamangement (o.a. assetmanager/system engineer).
 • Rapporteren aan directie en bestuur over de voortgang van het project.
 • Besluitvorming over issues, afwijkingen en risico’s binnen toleranties.
 • In overleg treden met directie en bestuur indien de toleranties worden overschreden.
 • Optreden als aanspreekpunt voor (ook bij escalatie) en informeren van (projectgebonden) stakeholders op hoofdlijnen over diverse aspecten van de projectvoorbereiding en –uitvoering.

 

Profiel

 • Je hebt minimaal een hbo of academische opleiding.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een leidinggevende functie. Ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in een non-profit of overheidsorganisatie is een pre.
 • Je bent bekend met projectmanagement en assetmanagement en hebt kennis en ervaring met een planning- en controlecyclus en planningsmethodieken.
 • Je bent samenwerkings- en klantgericht, waar nodig grenzen stellend en in staat je onafhankelijk op te stellen als het gaat om tegengestelde belangen van de klanten (afdelingen) en organisatie.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en hebt gevoel voor verhoudingen in een complexe omgeving.
 • Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je beschikt over een helikopterview en werkt oplossingsgericht samen met anderen.

 

Functie en profiel Teamleider

 

Functie

De teamleider is verantwoordelijk voor de taakvolwassenheid en rolvastheid van de medewerkers in het team. Hij/zij stimuleert, ontwikkelt en spreekt aan als blijkt dat de rollen/processen of methodieken nog onvoldoende eigen zijn gemaakt.

De teamleider coacht en ondersteunt het eigen team door middel van planningsgesprekken, evaluatie- en resultaatgesprekken. Tevens begeleidt hij/zij persoonlijke ontwikkeltrajecten van de eigen medewerkers en draagt bij aan de ontwikkeling van de afdeling en organisatie.

Daarnaast regisseert de teamleider de vakgroep binnen het eigen team. Deze vakgroep is gericht op de ontwikkeling van een rol over de programma’s heen.

De teamleider geeft hiërarchisch leiding aan 3 assetmanagers (programma’s Waterkeringen, Zuiveringen en Wegen), 3 intern opdrachtgevers, 2 projectborgers en 6 maintenance engineers met focus op nieuwbouw, onderhoud en beheer. De teamleider stemt af en intervenieert in het proces daar waar dit nodig is. In nauwe samenwerking met de assetmanagers treedt de teamleider op als adviseur richting het bestuur of de directie.

Daarnaast draagt de teamleider bij aan het doel van het team, namelijk het versterken van het tactisch en sturend handelen van de afdeling door middel van:

 • Eigenaarschap (verantwoordelijkheid nemen, aanspreken, sturen op rol- en taakverdeling binnen de assetteams en stuurgroepen en de vakgroep ME).
 • Structurering (standaardisatie, uniformering, borging).
 • Versterken processturing (stuurinstrumenten, rapportages, meerjarenplannen).
 • Verduidelijking verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden.
 • Informatiebasisline (centrale borging en beheersingsprocessen).

Ten slotte levert de Teamleider een bijdrage aan afdelingsdoelen en werkt hij nauw samen met de andere Teamleider van het team Regie & Assetmanagement. De teamleider legt verantwoording af aan het afdelingshoofd RA.

 

Profiel

De teamleider is de verbinding tussen het afdelingshoofd en de medewerkers van zijn/haar team. De teamleider vertaalt plannen en processen naar de inhoud en uitvoering van het werk. Als het om de inhoud gaat is de teamleider niet deskundige maar weet wel waar het over gaat. De teamleider stimuleert medewerkers in het behalen van het resultaat en waarborgt als leidinggevende de belangen van hen.

 • HBO/universitair werk- en denkniveau.
 • Je hebt ruime ervaring in een bestuurlijke omgeving, ervaring binnen de decentrale overheid is een pré.
 • Je hebt ervaring met de aansturing van strategische advies- en operationele ondersteuningsprocessen.
 • Je hebt ervaring met het aansturen, coachen en begeleiden van een diverse groep professionals.
 • Je bent in staat draagvlak te creëren en mensen te enthousiasmeren in een sterk dynamische omgeving.
 • Je bent verbindend en gericht op samenwerking.
 • Je bent resultaatgericht en daadkrachtig en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je kunt helder communiceren.
 • Je kunt snel schakelen tussen het proces en de politiek.
 • Je ziet gemakkelijk de rode draad en opereert met een helikopterview.
 • Je beweegt je gemakkelijk binnen een grote organisatie en bent duidelijk ‘zichtbaar’.
 • Je hebt ervaring c.q. affiniteit met de vakgebieden van het waterschap.
 • Je kunt relativeren en beschikt over een gezonde dosis humor.

 

Meer informatie en solliciteren

Voor meer informatie over de functies en solliciteren nodigen wij je uit om onze website te bezoeken:  https://www.publicspirit.nl/vacatures/

Je kunt reageren tot en met 13 mei aanstaande.