Waterschap Rijn en IJssel

Omgevingsmanager voor de unit Projecten

Waterschap Rijn en IJssel

Doetinchem
Geplaatst 3 maanden geleden

Maatschappelijke toegevoegde waarde dankzij de omgevingsmanager! Help jij de unit Projecten van Waterschap Rijn en IJssel de mooiste en belangrijkste opgaves te realiseren door omgevingsgericht werken te professionaliseren!?

Het waterschap draagt de zorg voor waterveiligheid, -kwaliteit en -kwantiteit. Als gevolg van klimaat en duurzaamheidsvraagstukken moeten we innoveren en nieuwe oplossingen vinden voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Dat maakt ons en jouw werk dynamisch, uitdagend en maatschappelijk relevant. Iedere medewerker draagt daar aan bij vanuit zijn functie en specialisme. Dat doen zij vanuit een inspirerende werkomgeving en met een grote mate van vrijheid, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Ga jij deze uitdaging aan?

Waterschap Rijn en IJssel is op zoek naar een:
Omgevingsmanager voor de unit Projecten
Doetinchem, 36 uur

Waarom een Omgevingsmanager
Voor het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma gaat waterschap Rijn en IJssel de komende decennia 10-tallen kilometers dijk versterken. In omvang majeure en inhoudelijk complexe opgaves. Projecten van dergelijk aard zijn relatief nieuw voor ons waterschap en verlangen naast professioneel omgevingsgericht werken ook ontwikkeling van de organisatie. Ervaring in het werken met IPM-teams is daarom zeer welkom, maar ook enthousiasme om de organisatie verder te ontwikkelingen.

De missie van de unit Projecten
De unit Projecten is binnen WRIJ verantwoordelijk voor alle realisatieprojecten van de programma’s Waterveiligheid, Watersysteem en Afvalwaterketen. Zij levert daarvoor projectleiders, IPM-teams, adviseurs en ondersteuners. Wij werken omgevingsgericht, samen met en voor belanghebbenden en hanteren daarvoor verschillende samenwerk- en contractvormen.

Jouw project
Er zijn momenteel 5 kleine en middelgrote HWBP-projecten in voorbereiding. Medio 2019 start het dijkvak dat van de Duitse grens tot aan Zevenaar loopt. Een traject van 25 kilometer. Jij start in de projecten Rijnkade Arnhem en Grutbroek in Doetinchem.

Jouw verantwoordelijkheden
Je bent verantwoordelijk voor de maatschappelijke inbedding van projectdoelen en voor jou is een project pas echt succesvol als de maximaal haalbare maatschappelijke waarde wordt toegevoegd en belanghebbenden tevreden zijn met resultaat en proces. Met belanghebbenden bespreek jij – naast de primaire versterkingsopgave – actuele beleidsthema’s als de kwaliteit van de leefomgeving en circulaire economie. Je hebt een signaalfunctie in het projectteam door onderwerpen vanuit de omgeving te benoemen die van invloed zijn op de kwaliteit van het project en levert de eisen en afspraken met de belanghebbenden aan de technisch manager.

Jouw persoonlijkheid
Denken en handelen vanuit de bedoeling zit in je aard. Je denkt dan ook van buiten naar binnen en bent een verbinder. Je stijl van handelen wordt door anderen als betrokken en opbouwend ervaren, je bent van nature nieuwsgierig, gericht op ontwikkelen en ontdekken. Je bent wendbaar, creatief en beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie en adaptatievermogen. Je vormt eerst een beeld door te luisteren en te vragen, alvorens je oordeelt en beslist.

Jouw manier van samenwerken
Je neemt positie als intermediair tussen de interne als de externe belanghebbenden en begrijpt dat dit een cruciale positie is voor het draagvlak en een succesvol besluitvormingstraject. Je bent je ervan bewust dat vertrouwen de basis is om in een omgeving te komen tot effectieve samenwerking tussen omgevingspartijen. Bij het maken van afwegingen schakel je continue tussen de technisch manager en de assetmanager, omdat jij je beseft dat het object uiteindelijk ook gerealiseerd en beheert moet kunnen worden.

Wat heb jij aan bagage?
Deze positie verlangt een hbo+/wowerk– en –denkniveau, ervaring met het werken in IPMteams bij voorkeur in HWBP-projecten of gelijksoortige grootschalige ruimtelijke opgaves. Verder moet je een natuurlijk gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen en ben je in staat draagvlak te creëren en te overtuigen in woord en op schrift. Je moet het leuk vinden om naast je project ook bij te dragen aan organisatorische procesverbeteringen.

Wat bieden wij?

  • Een uitdagende en veelzijdige functie met grote mate van zelfstandigheid voor 36 uur per week.
  • Afhankelijk van de werkervaring bedraagt het salaris ingedeeld maximaal € 4.922,- per maand (schaal 11) conform cao voor de waterschappen (36-urige werkweek).
  • Onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend. Zo ontvang je een Individueel Keuze Budget van 20% van je bruto jaarsalaris (bijvoorbeeld inzetbaar voor extra verlof), krijg je een eigen opleidingsbudget voor je persoonlijke ontwikkeling en hebben wij een solide pensioenregeling.
  • De mogelijkheid om in overleg flexibel te werken.

Solliciteren
Heb je vragen, voor meer informatie bel je met Taco Mulder, manager Projecten, via telefoonnummer 06-46081452. Wil jij ons waterschap komen versterken? Stuur dan je sollicitatiebrief en cv uiterlijk 1 september 2019 via het online sollicitatieformulier op onze website. Sollicitaties die op een andere wijze binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Kijk op www.wrij.nl voor meer informatie over ons waterschap.

Waterschap Rijn en IJssel hecht grote waarde aan je privacy. Er wordt uiterst zorgvuldig met je gegevens omgegaan. Deze worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor wervings- en selectiedoeleinden. Je gegevens worden opgenomen in onze werving- en selectieapplicatie. De gegevens van kandidaten die niet geselecteerd zijn worden uiterlijk 4 weken na afwijzing vernietigd. Wanneer wij je gegevens langer willen bewaren, vragen wij hiervoor jou expliciete toestemming. Onze uitgebreide privacyverklaring kun je vinden op onze website, www.wrij.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.