Waterschap Rijn en IJssel

Leden voor de onafhankelijke commissie bezwaarschriften

Waterschap Rijn en IJssel

Geplaatst 6 maanden geleden

Leden voor de onafhankelijke commissie bezwaarschriften
Werken bij Waterschap Rijn en IJssel is dynamisch, uitdagend en maatschappelijk nuttig. Onze organisatie staat nooit stil. De zorg voor waterveiligheid, -kwaliteit en -kwantiteit gaat continu door. Iedere medewerker zet zich daarvoor vanuit zijn eigen functie en specialisme met veel enthousiasme in. Dat doen zij vanuit een inspirerende werkomgeving met een open en collegiale sfeer. Er heerst een grote mate van vrijheid, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

De bezwarencommissie zoekt 3 nieuwe leden

De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt gemiddeld viermaal per jaar hoorzittingen. De commissie adviseert – na het horen van indieners van bezwaarschriften en eventuele belanghebbenden – het algemeen bestuur, het college van dijkgraaf en heemraden of de dijkgraaf over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Het horen en adviseren gebeurt door een wisselend samengestelde commissie van maximaal drie leden, welke wordt voorgezeten door de voorzitter van de commissie. De hoorzittingen vinden overdag plaats op wisselende dagen. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat.

Wij vragen:

  • Een academisch werk– en denkniveau.
  • Relevante opleiding en ervaring op het terrein van het bestuursrecht, het waterstaatsrecht en/of omgevingsrecht.
  • Kennis en inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, bij voorkeur in de watersector en de ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen daarin.
  • Goede communicatieve, sociale en redactionele vaardigheden.
  • Tenminste eenmaal per maand overdag een dagdeel beschikbaar.

De kandidaten mogen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van Waterschap Rijn en IJssel, noch deel uitmaken van een commissie of organisatie die betrokken is bij de voorbereiding, de advisering, de vorming van of besluitvorming over het beleid van het waterschap en de uitvoering daarvan.

Benoeming van de leden van de commissie geschiedt door het algemeen bestuur en geldt voor een periode van vier jaar. De benoeming kan eenmaal met vier jaar verlengd worden.

Vergoeding
De leden ontvangen een vaste vergoeding per zitting van de commissie. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie belt u met mevrouw mr. M. Spee, secretaris van de commissie, telefoon 0314-369314.

Uw gemotiveerde reactie met een actueel cv kunt u t/m 3 februari 2019 t.a.v. Myriam Vlug, adviseur P&O sturen aan sollicitaties@wrij.nl. Sollicitaties die op een andere wijze binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Waterschap Rijn en IJssel hecht grote waarde aan je privacy. Er wordt uiterst zorgvuldig met je gegevens omgegaan. Deze worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Je gegevens worden opgenomen in onze werving en selectie-applicatie. De gegevens van kandidaten die niet geselecteerd zijn worden uiterlijk 4 weken na afwijzing vernietigd. Wanneer wij je gegevens langer willen bewaren, vragen wij hiervoor jouw expliciete toestemming. Onze uitgebreide privacyverklaring kun je vinden op onze website, www.wrij.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.