Waterschap Scheldestromen

Integraal Vergunningverlener

Waterschap Scheldestromen

Middelburg
Geplaatst 4 weken geleden

Integraal vergunningverlener
Middelburg, 36 uur

De spin in het web bij complexe vergunningaanvragen

Bedrijfsinformatie
Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze 500 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water. Jij binnenkort ook? Werken aan water is niet alleen nuttig maar ook leuk en nodig! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen!

Functie

 • Je bent de spin in het web bij het behandelen van complexe en integrale vergunningaanvragen.
 • Je coördineert of voert vooroverleg waarbij het kan zijn dat je locaties gaat bezoeken om de situatie in kaart te brengen.
 • Je analyseert plannen en rapportages en brengt advies uit aan gemeenten, bevoegd gezag en aanvragers over de te nemen maatregelen en verbetermogelijkheden.
 • Je overlegt over de aanvragen en de in te dienen stukken en beoordeelt deze op volledigheid en juistheid. Je neemt aanvragen in behandeling.
 • Je stelt zelf complexe/integrale vergunningen op. Je doet dit in overleg ( intern) met de inhoudelijke programma’s, de handhaver, het bevoegd gezag en/of de aanvrager zelf.
 • Je zorgt dat de juiste procedures worden gevolgd en bewaakt de termijnen.
 • Je beoordeelt en verwerkt de binnengekomen zienswijzen en beroepsschriften en levert, indien nodig, input voor de afweging en/of een specialistische bijdrage aan hoorzittingen.
 • Je houdt toezicht op de voortgang van de vergunningen en fungeert hierbij als inhoudelijk coördinator.
 • Je bent de vraagbaak voor de collega’s op het gebied van vergunningverlening.
 • Je neemt een proactieve houding aan als je in de dagelijkse praktijk knelpunten signaleert.
 • Je doet voorstellen voor het verbeteren van de werkprocessen.
 • Je neemt deel aan verschillende overleg- en stuurgroepen.

Profiel

 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding in een juridische richting (bijvoorbeeld hbo-MER of hbo-Recht). Kun je geen hbo-diploma overleggen, dan wordt, als onderdeel van de procedure, een assessment ingezet.
 • Je hebt bij voorkeur enige jaren ervaring in de vergunningverlening.
 • Je hebt kennis van actuele en relevante wet– en regelgeving zoals de Algemene wet bestuursrecht en het omgevingsrecht (Waterwet, Omgevingswet en Keur).
 • Je hebt affiniteit met procesmatig werken.
 • Je hebt inzicht in het vergunningen- en handhavingsbeleid en de juridische consequenties.
 • Je bent vaardig in het opstellen van beschikkingen, vergunningen en adviezen en het geven van toelichtingen.

Welke competenties vragen wij?
Je bent gewend om omgevings-, klant- en resultaatgericht te werken. Je werkt planmatig en stelt prioriteiten binnen je werk om je doelen te bereiken. Je signaleert problemen en herkent belangrijke informatie, die je vervolgens vertaalt naar de organisatie en betrokken partijen. Je bent helder in je communicatie, zowel schriftelijk als mondeling. Je kunt je goed inleven in de situatie van de aanvrager en daarop inspelen zonder de belangen van het waterschap uit het oog te verliezen. Je beschikt over een sterk analytisch vermogen. Je kunt goed in teamverband werken en zoekt de samenwerking. We vragen flexibiliteit mede in verband met de veranderingen in het proces en binnen de organisatie.

Afdeling Wegen: team Beleid en Beheer
De medewerkers van het team Beleid en Beheer houden zich bezig met strategisch beleid voor de voorgeschreven beheertaken (wegenbeheer). De activiteiten richten zich op het opstellen en actualiseren van waterschapsbeleid en het toetsen van, reageren op en beïnvloeden van de beleid(vormende) en ruimtelijke plannen van derden. De medewerkers van het team zorgen voor diverse projecten waaronder het groot onderhoud aan wegen en beplanting. Ook houden ze het beheerpakket actueel inclusief de daarbij horende inspecties. Verder verzorgen we de vergunningverlening voor activiteiten in de buurt van wegen en coördineren we de vergunningen voor de programma’s Waterkeringen en Wegen. De functie is nu gepositioneerd bij de afdeling Wegen, maar kan in de toekomst ook elders in de organisatie worden belegd.

Aanbod

 • Het waterschap is een flexibele werkgever: we kennen geen vaste werktijden. Je werkt tussen 7.00 en 19.00 uur waardoor je werk en privé makkelijker kunt combineren. Daarnaast kennen wij een informele werksfeer waarbij je veel verantwoordelijkheden krijgt bij het uitvoeren van je werk.
 • Wat hebben wij nog meer te bieden?
 • Bruto maandsalaris van maximaal € 4.347,- bij een fulltime werkweek (36 uur).
 • Bovenop het salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (20% van je brutosalaris) dat je vrij kunt besteden.
 • Aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP.
 • Collectieve zorgverzekering bij diverse zorgverzekeraars.
 • Een beoordelingssysteem waarbij je functioneren gekoppeld is aan salarisverhoging.

Procedure
Heb je vragen over de vacature, organisatie of procedure?
Ron de Nood, teamleider, kan je alles vertellen over de functie. Hij is bereikbaar via 088 2461317 of 06 10972134. Elles Hartog, personeelsadviseur, weet alles over de sollicitatie-procedure en het werken bij Scheldestromen. Elles is bereikbaar via 06-12513304.

Sollicitatie

 • Je kunt je sollicitatiebrief en cv tot en met 7 juli a.s. uploaden via het online sollicitiatieformulier.
 • Een online competentie-onderzoek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
 • Uiterlijk 9 juli a.s. hoor je of je wel/niet wordt uitgenodigd voor de sollicitatiegesprekken die plaatsvinden op 15 of 19 juli.
 • Is er een match? Dan ronden we de procedure graag af met een afrondend gesprek op 29 juli a.s.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.