Provincie Overijssel

Coördinator Grond

Provincie Overijssel

Geplaatst 6 maanden geleden

Ben jij of Ken jij de Coördinator Grond die ons team Grondzaken komt versterken?

 

Coördinator Grond
36 uur | Zwolle

 

De eenheid Publieke Dienstverlening van de provincie Overijssel houdt zich onder andere bezig met de uitvoering van het provinciaal grondbeleid. Het team Grondzaken (PDG) zorgt voor het beschikbaar krijgen van onroerend goed voor de (ruimtelijke) opgaven van de provincie.

De provincie Overijssel heeft in 2013 met de Overijsselse partners in het landelijke gebied een akkoord gesloten Samen werkt beter (SWB) voor een economische en ecologische vitale toekomst. Provinciale Staten hebben binnen deze context de nieuwe begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur vastgesteld met daarin de Ontwikkelopgave NNN/Natura2000. Een voorwaarde voor de realisatie van de ontwikkelopgave is de beschikbaarheid van gronden. Daar zorgt het team Grondzaken voor. Voor de ontwikkelopgave NNN/Natura2000 lopen inmiddels meer dan 20 projecten. Voor de coördinatie van de totale grondopgave op programmaniveau is een coördinator grond nodig.

Wat ga je doen

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor:

 • de verbinding tussen de programmaorganisatie van de ontwikkelopgave NNN/N2000 en het team Grondzaken;
 • het uitdragen van de visie van grondzaken en grondbeleid;
 • het bewaken van de programmaopdracht tussen het programma en team Grondzaken;
 • de coördinatie van de grondopgave op programmaniveau die leidt tot de beschikbaarheid van gronden. Dit doe je door:
 • het mee (doen) ontwikkelen van nieuwe instrumenten dan wel het actueel houden van bestaande instrumenten;
 • de strategische advisering aan programmateam en de afzonderlijke projectteams binnen de opgave.
 • de coördinatie van de betrokken projectregisseurs van grondzaken die op projectniveau werken door het stimuleren van eenduidig werken, het delen van kennis en kunde en het gezamenlijk uitzetten van de lijnen;
 • het mede zorg dragen voor de actualisatie van de verwervingsplannen op projectniveau.
 • Je bent onderdeel van het kernteam van de ontwikkelopgave (IPM+ model).
 • Je draagt mede zorg voor de positie en de ontwikkeling van (het team) Grondzaken binnen de provincie en daarbuiten

Wat breng jij mee?

Als coördinator beschik je over ervaring in het uitvoeren van projecten/programmas en het afwegen van belangen van interne en externe partners. Je bent in staat een lijn vast te houden en daar zorgvuldig over te communiceren. Je handelt vaardig in het spanningsveld dat kan optreden tussen de positie van het grondbeleid en de vraag naar pragmatische en snelle oplossingen vanuit het programma. Je kunt doorvragen om te achterhalen wat de essentie van de vraag is. Je schat informatie op waarde. Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, ervaring met het grondbeleid-instrumentarium in brede zin, schrijft gemakkelijk en weet daarbij de juiste toon te raken. Je beschikt over uitstekende communicatie, sociale vaardigheden en een zakelijke instelling. Je bent een prettige collega, met oog voor de mogelijkheden van de mensen om je heen. Je beschikt over een WO werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring bij een rijksdienst, provincie, gemeente of waterschap

Voor deze functie gelden de volgende competenties:

 • strategisch inzicht
 • flexibele instelling
 • omgevingsbewustzijn
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • doelgericht handelen
 • samenbindend leiderschap

Wat bieden wij jou?

Jij krijgt voor deze functie – afhankelijk van je ervaring – een salaris van minimaal 3.746,99 en maximaal 5.352,83 (schaal 12) bij een 36 urige werkweek. Afhankelijk van wat je meebrengt bestaat de mogelijkheid tot een arbeidsmartkttoelage. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet.

Maatschappelijk relevant werk: alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de provincie Overijssel. De provincie Overijssel biedt je een uitdagende en inspirerende werkomgeving. Wij zijn een moderne werkgever met betrokken, ondernemende en vakkundige medewerkers. Werken op basis van je talenten vinden wij belangrijk, daarom wordt je takenpakket daar zo veel mogelijk op afgestemd. Je krijgt bij ons veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen door middel van cursussen en opleidingen, je hebt hiervoor een Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB) van 5000,- per 5 jaar tot je beschikking. Het provinciehuis is ingericht op basis van het Nieuwe Werken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Jouw plek binnen onze organisatie

Je gaat aan de slag bij de eenheid Publieke Dienstverlening, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid houdt zich bezig met de uitvoering van het provinciaal grondbeleid, verstrekt subsidies en vergunningen en is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Daarnaast ondersteunt zij het provinciaal beleid met beleidsonderzoeken, analyses en (GIS-) dataverwerking. De eenheid is een vliegwiel en verbinder als het gaat om het stimuleren van klantgerichte dienstverlening.

De eenheid bestaat uit zeven teams: Leiding, Vergunningverlening, Handhaving, Grondzaken, Subsidieverlening, Beleidsinformatie uitvoerend en Beleidsinformatie adviserend. Je komt werken in het team Grondzaken waar je samen met ruim 20 collegas werkt aan het formuleren van de strategie voor de aankoop en verkoop van grond en vastgoed. Het team is ook verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van grond en vastgoed. De Meerjaren Investeringsprognose Grond is een belangrijk instrument om de risicos op grond te managen.

Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.

Meer informatie over deze vacature

Tijdens de selectie zul je kennismaken met een aantal medewerk(st)ers van het team.

Je kunt solliciteren tot en met 15 januari 2019 (maak gebruik van de sollicitatieknop op deze pagina).

Provincie Overijssel maakt voor de invulling van deze vacature geen gebruik van een Werving & Selectiebureau of andere Intermediair. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.