Hoogheemraadschap van Delfland

Coördinator Complexe plannen

Hoogheemraadschap van Delfland

Geplaatst 7 maanden geleden

Delfland is een van de waterschappen van Nederland. Het gebied waarbinnen Delfland zijn taken uitoefent, wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar. Op 41.000 hectare wonen en werken bijna 1,2 miljoen mensen en zijn zo’n 40.000 bedrijven gevestigd. Daarmee is het gebied van Delfland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland.

De drie kerntaken van Delfland – de zorg voor waterkering, waterbeheer en waterkwaliteit – hebben veel met elkaar te maken. Delfland voert zijn taken daarom uit rekening houdend met alle factoren die van belang kunnen zijn. Dat wordt ook wel integraal waterbeheer genoemd. Daarbij streeft Delfland naar samenwerking met andere overheden en instanties.

 

Coördinator Complexe plannen
36 uur

 

Wat ga je doen?

Het accent van je werkzaamheden ligt op de inbreng van Delfland in instrumenten voor de fysieke leefomgeving en ruimtelijke (plan)processen van met name provincie en rijk. Het gaat hierbij om de volgende taken:

  • Je vervult de rol van coördinator voor de inbreng van Delfland in dergelijke complexe plannen van derden. Dat betekent dat je zorg draagt voor de dagelijkse aansturing van enkele medewerkers, rapportages aan het bestuur en doorontwikkeling van het beleidsveld qua kennis en instrumenten
  • Je verzorgt de inbreng vanuit Delfland in grote en complexe (veelal infrastructurele) projecten zoals nieuwe wegen (bijv. A13-A16-Rotterdam), tunnels (bijv. Blankenburgverbinding) of stedelijke ontwikkelingen. Hierbij vervul je voor een aantal plannen zelf de rol van coördinator van Delflandse inbreng, samenwerkingspartner en onderhandelaar. Soms functioneer je als sparringpartner en coach van andere collega’s die dezelfde rol vervullen binnen Delfland. Je begeleidt deze planprocessen in principe van de initiatief fase tot en met de realisatiefase.
  • Je verzorgt de Delflands inbreng bij (beleids)plannen voor de fysieke leefomgeving op het schaalniveau van rijk en provincie. Hierbij hoort ook de (voorbereiding van de bestuurlijke) inbreng bij de Bestuurlijke Tafel Ruimte Metropoolregio Rotterdam Den Haag, bij het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en in de commissies van de Unie van Waterschappen. Waar relevant zorg je voor een goede afstemming met andere waterschappen.

Deze werkzaamheden verricht je in samenwerking met belanghebbenden binnen en buiten Delfland. Hierbij leg je actief externe en interne verbindingen en signaleer je kansen. Je organiseert proactief de inbreng in de processen en borgt dit in concrete afspraken over o.a. planning, omgevingsmanagement en kostenverdeling met andere partijen. Tot slot adviseer je het bestuur en bereid je de (bestuurlijke) besluitvorming voor.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het team Ruimtelijke Planvorming. Dit energieke team vertaalt de doelstellingen van Delfland in ruimtelijke- en gebiedsgerichte plannen. Het team doet dit in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, op verschillende schaalniveaus en zit daartoe zo vroeg mogelijk in het proces bij hen aan tafel. Het team kenmerkt zich door een open en op samenwerking en ontwikkeling gerichte sfeer en werkwijze.

 

Wat maakt jou succesvol?
Je hebt minimaal academisch werk- en denkniveau. Je hebt een inhoudelijke achtergrond in water, gecombineerd met ervaring in de ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling of omgevingsmanagement in een complexe omgeving. Voor deze functie is aantoonbare ervaring op het vormgeven en beïnvloeden van complexe ruimtelijke processen waarin water en ruimtelijke ontwikkeling worden gecombineerd van groot belang.

Je bent flexibel, kan mensen verbinden en je hebt ervaring met zowel proces- als projectmatig werken. Je beweegt je makkelijk, rolbewust en scherp in complexe processen en bent in staat verschillende beïnvloedingstijlen te hanteren. Je schakelt makkelijk tussen verschillende schaalniveaus (zowel ruimtelijk als bestuurlijk) en bent in staat deze aan elkaar te verbinden. Je hebt ervaring met werken bij de overheid en hebt goed gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen. Je kan gestructureerd werken, bent analytisch ingesteld en hebt oog voor hoofdlijnen én detail. Kennis van gedachtengoed van Mutual Gains (MGA) en ervaring met het instrumentarium van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) zijn een pré. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en hebt een ondernemende en resultaatgerichte instelling.

 

Waar kun je op rekenen?
Delfland biedt jou een goed salaris dat afhankelijk is van je opleiding en werkervaring. Deze functie is ingedeeld in schaal 12 van de CAO Waterschappen en heeft een salaris maximum van € 5342,-  bruto per maand. Er is een fulltime dienstverband van 36 uur beschikbaar. Wij vinden de werk-privé balans erg belangrijk en bieden je daarom de mogelijkheid je werktijden flexibel in te delen en thuis te werken. Daarnaast ontvang je een Individueel KeuzeBudget (IKB) ter waarde van circa 20% van het salaris. Dit budget geeft jou de vrijheid om zelf te beslissen of je extra verlof wil kopen, een studie wil financieren of bijvoorbeeld je basissalaris maandelijks aan wil vullen.

 

Meer weten?
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Robert Tekke (015-260 81 28)

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Jet Bloemhoff Bevers, Recruiter, (06) 54 90 1704.

 

Enthousiast!
Reageer dan door je motivatiebrief en CV te sturen via onderstaande link. Solliciteren kan tot en met 8 mei 2019. Na sluitingsdatum van de vacature kun je van ons een reactie op je sollicitatie verwachten. De eerste gespreksronde staat gepland voor woensdagmiddag 22 mei 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.