Waterschap Hollandse Delta

Contractadviseur

Waterschap Hollandse Delta

Rotterdam
Geplaatst 7 maanden geleden

Contractadviseur, Risicomanagement, Waterschappen, Vacature Ridderkerk, HBO

De organisatie

Waterschap Hollandse Delta heeft de ambitie om dé professionele waterautoriteit te zijn. Het waterschap zorgt voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken en wegen op de Zuid Hollandse eilanden. Het waterschap heeft een maatschappelijke rol die steeds belangrijker wordt waardoor zij zich continu moet ontwikkelen om effectief op de marktvraag in te kunnen spelen. Door bewust te zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking en andere partnerships kijkt men verder dan alleen technische oplossingen. Door buiten de bestaande kaders te denken kan het waterschap in samenwerking met de marktpartijen toekomstgerichte (technische) innovaties realiseren.

 

Afdeling Projecten en Uitvoering werkt met de methodiek Integraal Projectmanagent (IPM). Een IPM-team bestaat uit een Projectmanager, Omgevingsmanager, Technischmanager, Contractmanager en Manager Projectbeheersing. Als contractadviseur ben jij rechterhand van de contractmanager. Vanuit verschillende disciplines en rollen vormen de contractadviseurs de experts. Jullie vormen een team met als doel de deelproducten goed op elkaar af te stemmen, zodat een optimaal projectresultaat behaald wordt. Jullie houden elkaar scherp, spreken elkaar aan en zijn kritisch op eigen rol en op de rollen van de collega teamleden. Zo helpen jullie en leren jullie van elkaar.

Wij zijn voor cluster waterkeringen en infra op zoek naar versterking, namelijk een:

 

Contractadviseur

36 uur | Ridderkerk

 

Dit ga je doen

Jij bent als expert op jouw vakgebied verantwoordelijk voor het advies aan de contractmanager in de projecten. Dit kunnen renovatie-, uitbreiding- en nieuwbouwprojecten zijn, maar ook de transitie waterschapswegen. Als contractadviseur ben je primair verantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat door het inzetten van jouw expertise. Je overlegt hierover met de contractmanager.

 

In de voorbereidings- en uitvoeringsfase ben jij degene die de werkzaamheden van een project in RAW-bestekken (UAV) en UAV-GC contracten in de markt zet. Jij adviseert de contractmanager over beheersbaarheid van het contract in het licht van de eisen van de opdrachtnemer. Jij stelt contractdocumenten op, borgt de kwaliteit ervan en geeft adviezen over aanpassing van contractteksten zodat de klantwens is geborgd. Je past jouw specifieke expertise van de marktbenadering, contractbeheersing, en contractering toe. Je adviseert over en verzorgt de aankondigings-, aanbestedings- en gunningsprocedures. Bovendien ben je in staat om risico’s in te schatten en het proces tot een goed einde te brengen. Je kunt tijdig knelpunten onderkennen, beoordelen en afhandelen. In de uitvoeringsfase stuur je directievoerders en toezichthouders aan bij RAW contracten en bij UAV-GC contracten ben je eerste aanspreekpunt van opdrachtnemers. Bij beide contracten zie je toe op de naleving van de contractuele verplichtingen en afwikkeling van eventuele afwijkingen op het contract. Het contractmanagement team bestaat uit een contractmanager en een contractadviseur(s).

 

Dit heb je in huis

Je bent vraagbaak voor andere contractmanagers en –adviseurs en je vindt het leuk om een voortrekkersrol te hebben bij de ontwikkeling van het projectmatig werken binnen de eenheid.

 

  • Je hebt minimaal een HBO-opleiding afgerond
  • Je hebt affiniteit met de werkzaamheden binnen cluster Wateringen en Infra
  • Kennis en/of ervaring van UAV, UAV-GC , SCB, EMVI, ISO 9001
  • Basiskennis van risicomanagement en relevante contractmodellen
  • Je houdt ervan om een uitdagend project te realiseren door ondersteuning op inhoud
  • Je bent een sterke communicator gericht op samenwerken
  • Je bent een netwerker, proactief, resultaatgericht, analytisch, realistisch, overtuigend, sturend en bestuurlijk sensitief
  • Je bent probleemoplossend en in staat om draagvlak te creëren
  • Je beschikt over een helikopterview en werkt oplossingsgericht

 

Hier mag je op rekenen

Je ziet een organisatie die in verandering is als een positieve uitdaging waarbij jij een belangrijke rol kunt spelen. Deze brede rol is interessant voor professionals die graag werken bij een maatschappelijk betrokken organisatie met een goede work-life balance. Je maakt deel uit van een nieuw team dat nog volop in ontwikkeling is en waarbij je zelf richting kan geven aan de te varen koers. Er is sprake van een transparante en open projectcultuur waar gewerkt wordt op basis van vakmanschap en vertrouwen.

 

Waarom is dit interessant?

Een dynamische werkomgeving die volop in ontwikkeling is, door onder andere in het invoeren van assetmanagement. Waterschap Hollandse Delta valt onder de Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschappen (SAW). Deze cao bevat een uitgebreid marktconform arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere goede regelingen op het gebied van studie en een keuzesysteem voor arbeidsvoorwaarden, zijnde het IKB (individueel keuze budget) waarmee iedere medewerker naast zijn of haar basissalaris beschikt over een vrij besteedbaar budget. De inschaling is afhankelijk van je opleiding, kennis, ervaring en profiel. Het bruto jaarsalaris is in schaal 11 maximaal € 68.800 incl. IKB berekend bij een werkweek van 36 uur.

 

Heb je belangstelling?

Ben jij die enthousiaste ervaren professional die met veel energie en kennis van zaken bijdraagt aan het uitvoeren van onze projecten en het professionaliseren van projectmanagement? Upload dan je motivatie met CV via de sollicitatiebutton. Voor vragen over de functie-inhoud neem je contact op met Marion Wiedijk, teamleider PU (telefoonnummer 06-10513963).

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

 

Waterschap Hollandse Delta stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden.