Provincie Utrecht

Beleidsmedewerker Waterveiligheid

Provincie Utrecht

Utrecht
Geplaatst 1 maand geleden

Voor de afdeling Fysieke Leefomgeving (LFO), team Water en Bodem (WEB)  is de Provincie Utrecht op zoek naar een:

 

Beleidsmedewerker Waterveiligheid
40 uur per week
Schaal 11

 

Wie zijn wij

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

De afdeling LFO draagt bij aan een aantrekkelijk en vitaal stedelijk en landelijk gebied. Een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving is ons doel. Wij zorgen voor duurzaam beleid, waarbij de kwaliteiten van de provincie geborgd zijn en er ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. We verbinden de opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en ontspannen met elkaar om te komen tot hoogwaardige oplossingen. We richten ons op onze kerntaken (ruimtelijke ontwikkeling, natuur, landschap, bodem, water, milieu en landbouw) en zijn duidelijk in de keuzes die we maken.

We werken binnen en buiten de organisatie samen met onze partners. De missie van de afdeling LFO luidt dan ook: Samen werken aan een duurzame leefomgeving. We bieden een inspirerende werkomgeving waar talent zich kan ontplooien en volop ruimte is voor eigen initiatief. Afdeling LFO is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en het opdrachtgeverschap richting de uitvoerende afdelingen.

 

Wat ga je doen

Als beleidsmedewerker werk je samen met de waterschappen, gemeenten en andere partijen aan een klimaatbestendige en waterveilige provincie. Jij bent een aanspreekpunt op het gebied van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en calamiteiten. De provincie Utrecht staat voor een aantal grote maatschappelijke opgaven op onder andere het gebied van energie, wonen en mobiliteit. Deze opgaven kunnen een relatie hebben met de genoemde thema’s. Vanuit jouw kennis en ervaring lever je  een inbreng en denk je mee voor gezamenlijke uitwerking van deze opgaven.

Vanuit jouw rol zul je samenwerken met meerdere maatschappelijke partners in en buiten de provincie. Veelal zijn dit waterschappen, Rijkswaterstaat en gemeentes. Onderwerpen waar jij een bijdrage aan gaat leveren zijn:

 • Binnen de provincie Utrecht wordt het komende decennium rond de 70 km aan primaire keringen door de waterschappen versterkt. Vanuit het beleidsveld water en de contacten met de waterschappen lever je input aan de dijkverbeteringstrajecten van de waterschappen en aan het programma ‘mooie en veilige dijken’. Je geeft mede invulling aan de bevoegd gezag rol voor de dijkverbetering van de primaire keringen.
 • Integraal Riviermanagement (IRM, Rijntakken): Je draagt bij aan de inbreng vanuit de province Utrecht aan de integrale lange termijn ambitie voor het rivierengebied.
 • Calamiteiten: je bent als provinciaal coördinator verantwoordelijk voor het bestuurlijk vaststellen van de producten voor de Europese Richtlijn Overstromingsrisicos (ROR), in samenwerking met je collega.
 • Je bent één van de provinciale contactpersonen voor calamiteiten door hoog water en droogte
 • In tijden van droogte zal je optreden als droogte-coördinator en hiermee als vertegenwoordiger van de provincie Utrecht in de regionale droogte-overleggen (RDO’s)-Delta programma zoetwater: Je helpt mee om het thema waterbeschikbaarheid een plek te geven in onze integrale gebiedsopgaven en je levert vanuit provinciaal perspectief input in één of meerdere zoetwaterregio’s waar we als provincie Utrecht bij betrokken zijn.  Hierbij zorg je met name voor afstemming met het thema klimaatadaptatie zowel intern als met onze externe partners.
 • Je draagt vanuit het thema waterbeschikbaarheid bij aan het integrale programma blauwe agenda Utrechtse Heuvelrug.

Voor al deze onderwerpen zul je op gezette tijden de portefeuillehouder water moeten informeren en zul je bestuurlijke overleggen moeten voorbereiden.

 

Wat verwachten wij
Wij zoeken een beleidsmedewerker die:

 • een academisch denk- en werkniveau heeft;
 • in staat is om snel in te werken;
 • meerdere jaren kennis en ervaring heeft in het vakgebied van waterveiligheid;
 • gevoel heeft voor de politieke en bestuurlijke context waarbinnen het werk zich afspeelt en ervaring heeft met politiek bestuurlijke advisering;
 • goed kan samenwerken, zowel intern als met externe organisaties;
 • de provinciale rol, verantwoordelijkheid en context binnen de samenwerking helder voor ogen houdt;

Functiewensen

 1. Persoonlijke eigenschappen
  • Je kunt goed luisteren en je inleven in de belangen van anderen
  • Je bent flexibel
  • Je bent resultaatgericht
  • Je bent analytisch, kunt problemen vertalen naar de essenties
 2. Vaardigheden
  • Je kunt goed samenwerken, zowel intern als met externe organisaties;
  • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 3. Kennis
  • Aantoonbare kennis van het thema waterveiligheid
  • Aantoonbare kennis van het watersysteem
  • Kennis van waterschappen

 

Wat bieden wij

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 4.862,16 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 11). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van 22,37%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Daarnaast hecht de provincie Utrecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV regeling.

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Saskia van Gool, teamleider Water en Bodem,  telefoon (030) 2583035. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Sana Nour Eddin, adviseur werving & selectie en mobiliteit, telefoon (030) 258 2054 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Interne en regionale kandidaten kunnen hun belangstelling tot en met 27 oktober 2019. Interne kandidaten via het Atrium. Regionale kandidaten via www.werkeninhethartvannederland.nl

Externe kandidaten kunnen hun belangstelling via de sollicitatiebutton tot en met 3 november 2019 tonen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.