Provincie Utrecht

Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie

Provincie Utrecht

Geplaatst 8 maanden geleden

Voorhet domein Leefomgeving, team Water (WTR)  is de Provincie Utrecht op zoek naar een:

 

Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie
32 uur per week tijdelijk voor 1 jaar
Schaal 10

 

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Domein Leefomgeving
Domein Leefomgeving (LFO) staat voor de kwaliteit van de Utrechtse leefomgeving: we streven naar een aantrekkelijk en vitaal landelijk en stedelijk gebied. We doen dit vanuit de werkvelden ruimtelijke ordening, economie, bodem, water, milieu, recreatie, cultuur, cultureel erfgoed, natuur, landschap en landbouw. Allemaal werkvelden die bijdragen aan een goed woon-, werk- en leefklimaat. We maken niet alleen beleid, we voeren het ook uit. Bijvoor­beeld in programma’s zoals Agenda Vitaal Platteland, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Binnenstedelijke Ontwikkeling en Hart van de Heuvelrug. Dit alles doen we in samenwerking met onze partners in de regio.
We werken binnen het domein LFO met zo’n 320 enthousiaste en kundige medewerkers die met overtuiging willen bijdragen aan een nog mooiere provincie. Zij werken op basis van een heldere opdracht, waarin is bepaald aan welke doelen bijgedragen moet worden, welke resultaten behaald moeten worden, binnen welke tijd en met welke middelen. Bij het brede karakter van het domein horen slagvaardigheid, doelgerichtheid, resultaatgerichtheid, strategie en creativiteit. Persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers staat hoog in het vaandel

Wat ga je doen
Je gaat je voornamelijk bezighouden met klimaatadaptatie. Dit heeft als doel om in de provincie Utrecht beter bestand te zijn tegen wateroverlast, watertekort en hittestress. Dit is één van de maatschappelijke opgaven waar we voor gesteld staan. Als provincie zijn we verantwoordelijk voor het in beeld brengen van de regionale kwetsbaarheden, het opstellen van een regionale adaptatie strategie en het verbinden en aanjagen van de partners in de regio.

Je bent verantwoordelijk voor:

 • Zorgen voor inbreng van klimaatadaptatie in de andere programma’s waar realisatie, innovatie en integratie wordt aangejaagd, met name binnenstedelijke ontwikkeling.
 • Inbreng bij gebiedsprojecten waar ruimtelijke adaptatie gerealiseerd kan worden.
 • Ontwikkelen van initiatieven om ruimtelijke adaptatie beter onder de aandacht te krijgen, vooral bij gemeenten.
 • Verbinden van kennis in de organisatie en in de regio.
 • Afstemmen met ontwikkelingen rond het programma klimaatadaptatie. ,

mogelijke andere taken:

 • Samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht op gebied van meerlaagse veiligheid
 • Daarnaast heb je ook een aantal taken op het gebied van waterveiligheid, zoals calamiteitenbestrijding, overstromingsrisico’s in kaart.

Wat verwachten wij

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch denk- en werkniveau met goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken.

Functiewensen

1.  Persoonlijke eigenschappen

 • Je kunt goed luisteren en je inleven in de belangen van anderen
 • Je bent flexibel
  • Je bent resultaatgericht
  • – Je bent analytisch, kunt problemen vertalen naar de essenties.
  • Je bent politiek bestuurlijk gevoelig.
 • Je bent iemand die samenwerkt en verbindingen kan leggen
  • Je kunt snel schakelen

2.  Vaardigheden

 • Je kunt goed projectmatig werken
 • Je hebt kennis op het gebied van klimaatadaptatie
 • Je kan andere partijen in beweging krijgen

3.  Kennis (optioneel)

 • Kennis van de gemeentelijke overheid is een pré

 

Wat bieden wij
Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 4.017,08 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 10). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van 22,37%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Daarnaast hecht de provincie Utrecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV regeling.

Contactinformatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Saskia van Gool, teamleider Water,  telefoon (030) 2583035. En tussen 13 juli en 6 augustus bij Mieke Kruseman via telefoonnummer030 – 258 2357  Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen metSana Nour Eddin, adviseur werving & selectie en mobiliteit, telefoon (030) 258 2054 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd? Interne en regionale kandidaten kunnen reageren tot en met 20 augustus 2018. Externe kandidaten kunnen reageren tot en met 27 augustus 2018.

Interne kandidaten verzoeken wij te reageren via het Atrium. Regionale kandidaten kunnen reageren via www.werkeninhethartvannederland.nl

Externe kandidaten kunnen reageren via onderstaande sollicitatiebutton.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.