Hoogheemraadschap van Delfland

Beleidsadviseur

Hoogheemraadschap van Delfland

Delft
Geplaatst 6 maanden geleden

Het team Ruimtelijke Planvorming is een energiek team binnen de sector Bestuur, Beleid en Communicatie. Het team vertaalt de doelstellingen van Delfland in ruimtelijke- en gebiedsgerichte plannen tot op het niveau van een schetsontwerp. Het team doet dit in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, op verschillende schaalniveaus en zit daartoe zo vroeg mogelijk in het planvormingsproces bij hen aan tafel.

Naast planvorming verzorgt het team o.a. de inbreng in gemeentelijke water- en klimaatplannen, grote infrastructurele projecten en het wateradvies op ruimtelijke plannen. Het team kenmerkt zich door een open en op samenwerking gerichte sfeer en werkwijze. Om dit team te versterken zijn we op zoek naar:

 

Beleidsadviseur
0.78 FTE

Wat ga je doen?
Het accent van je werkzaamheden ligt op de inbreng van Delfland in planvormingsprocessen van gemeenten, provincie of private partijen. Het kan hierbij gaan om het realiseren van waterbergingen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers of het ophogen van waterkeringen. Je doet dit samen met belanghebbenden binnen en buiten Delfland. Daarbij leg je actief verbindingen in- en extern en signaleert kansen. Je organiseert de planvorming tot op schetsontwerpniveau en begeleidt de plannen naar de voorbereiding van de uitvoering door het eigen projectmanagementbureau of maakt afspraken met andere partijen over de realisatie. Het gaat hierbij om afspraken over o.a. planning, omgevingsmanagement en kostenverdeling. Tot slot adviseer je het bestuur en bereidt de (bestuurlijke) besluitvorming voor.

Daarnaast ga je zo mogelijk aan de slag met de Watertoets. De werkzaamheden bestaan uit het opbouwen en onderhouden van de relatie van een aantal gemeenten en het (pro actief en integraal) adviseren van deze gemeenten over het borgen van de belangen van Delfland in de ruimtelijke plannen. Optioneel wordt je ingezet binnen het Programma Klimaatadaptatie, waarbij je vooral een bijdrage levert aan de programmering en de voorbereiding van de voortgangsrapportages voor het bestuur.

Wat maakt jou succesvol?
Je hebt een flexibele instelling en bent in staat mensen te verbinden. Je hebt ervaring met zowel proces- als projectmatig werken. Verder ben je rolbewust, gewend aan het werken bij de overheid en heb je gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen. Je werkt gestructureerd en hebt oog voor hoofdlijnen én detail en je bent analytisch ingesteld. Je schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid zijn sterk en je hebt een ondernemende, zakelijke en resultaatgerichte instelling.

Naast deze kwaliteiten beschik je over minimaal academisch werk- en denkniveau. Je hebt een inhoudelijke achtergrond in water, gecombineerd met ervaring in de ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling of omgevingsmanagement. Voor deze functie is aantoonbare ervaring op het vormgeven en organiseren van processen waarin water en ruimtelijke ontwikkeling worden gecombineerd van groot belang om de wereld van het waterschap met de buitenwereld te kunnen verbinden. Hierbij werk je vanuit het gedachtengoed van Mutual Gains (MGA). Tot slot heb je ervaring met het instrumentarium van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) en affiniteit met klimaatadaptatie is een pré.

Waar kun je op rekenen?
Delfland biedt jou een goed salaris dat afhankelijk is van je opleiding en werkervaring. Deze functie is ingedeeld in schaal 11 van de CAO Waterschappen en heeft een salaris maximum van €4767,-bruto per maand op basis van 36 uur per week. Wij zijn op zoek naar een beleidsadviseur voor 0,78 FTE. Naast het maandsalaris heb je ook een Individueel KeuzeBudget (IKB) ter waarde van circa 20% van het salaris. Dit budget geeft jou de vrijheid om zelf te beslissen of je je basissalaris maandelijks wil aanvullen, extra verlof wil kopen of bijvoorbeeld een studie wil financieren. Daarnaast kun je rekenen op uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, ruime opleidingsmogelijkheden en een collectieve ziektekostenverzekering.

Eventuele aanstelling bij het Hoogheemraadschap van Delfland vindt plaats onder de voorwaarde dat je beschikt over een recente, positieve Verklaring Omtrent Gedrag natuurlijke personen (VOG), afgegeven door Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De kosten hiervoor krijg je vergoed. Meer informatie hierover ontvang je tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.

Meer weten?
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Marleen de Jong via (015) 260 81 42. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Jet Bloemhoff-Bevers, Recruiter, (06) 54 90 1704.

Enthousiast!
Stuur dan voor 5 februari 2019 je motivatiebrief met CV via onderstaande link. Na sluitingsdatum kun je van ons een reactie verwachten op je sollicitatie. De eerste gesprekken vinden plaats op maandagochtend 11 februari 2019.