Waterschap Noorderzijlvest

Contractmanager

Waterschap Noorderzijlvest

Geplaatst 6 maanden geleden

Waterschap Noorderzijlvest staat voor veilig, voldoende en schoon water voor alle ingezetenen.

We creëren hiermee een basis voor een gezonde, toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving in een groot deel van Groningen en Noord-Drenthe.

We zijn transparant, resultaatgericht en kostenefficiënt op een innovatieve, maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze, in samenwerking met onze partners. Wij willen zichtbaar zijn voor onze omgeving. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun vakgebied.

Het waterschap Noorderzijlvest gaat voor de grote projecten Ombouw/nieuwbouw gemalen en nieuwbouw RWZI Westerkwartier projectteams inrichten volgens het Integraal Project Management (IPM) model. Nu de werken verder uitgewerkt en voorbereid worden en daarna delen in uitvoering komen zijn we voor deze IPM-teams op zoek naar meerdere:

Contractmanager
Tijdelijk in projectfunctie
(vacaturenr. 18/22)

Wat ga je voor ons doen?
De contractmanager is verantwoordelijk voor de beheersing van het gehele proces van contractvoorbereiding, aanbesteding en contractuitvoering richting verschillende marktpartijen.

In dit proces wordt het inkoopplan opgesteld met aanbestedingsstrategie en contractvorm, wordt de daadwerkelijke contractering begeleid (met de daarbij behorende aanbestedings- en contractdocumenten), wordt het contractbeheersingsplan opgesteld en wordt de contractuitvoering begeleid. Ook hier is nauwe samenwerking met de andere onderdelen binnen het project essentieel. De contractmanager levert vanuit zijn rol een actieve bijdrage aan het project brede risicomanagementproces. Waar de risico’s zijn mandaat overstijgen legt hij dit voor aan de projectmanager.

De contractmanager is ook degene die de dagelijkse contacten onderhoudt en zo nodig de onderhandelingen voert met de marktpartijen.

Wat vragen we van je?

  • Hbo of wo opleiding (civiele techniek, bouwkunde, WTB, bedrijfskunde of vergelijkbaar).
  • Opleiding NEVI 1 en 2 is een pre.
  • Kennis van en ervaring met projectmatig werken in een team volgens het IPM model.
  • Kennis en ervaring met Contractmanagement in voorbereiding en uitvoering van civiele werken.
  • Ervaring met inkoop van diensten en werken bij overheden.
  • Ruime ervaring met RAW, UAV-GC en innovatieve aanbestedingen binnen overheidsorganisaties.
  • Ruime ervaring met risicomanagement in projecten.
  • Werkervaring bij een waterschap, provincie of Rijkswaterstaat is een pre.

Welke competenties vragen we van je?
De contractmanager anticipeert effectief en weet tijdig op kritische situaties in te spelen, controleert de voortgang en stuurt zo nodig bij, is stressbestendig en kan ook onder druk de juiste beslissingen nemen. Competenties: onderhandelen, overtuigingskracht, omgevingsbewust.

Wat mag je van ons verwachten?
Waterschap Noorderzijlvest biedt je een prettig werkklimaat met uitdaging. Een goed salaris van minimaal functieschaal 10. De functie is nieuw en zal nog worden gewaardeerd.

Daarnaast ontvang je van het brutosalaris 20% IKB, dit kun je uit laten betalen of op een andere manier inzetten, bijvoorbeeld om extra verlof te kopen. Binnen je aanstelling kun je kiezen voor een variabele werkweek. Daarnaast bieden wij aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eigen budget voor opleidingen en een vergoeding voor de reiskosten van woon-werk.

Je standplaats is Groningen. Omdat het een tijdelijke functie betreft staan we open voor een detachering vanuit een andere (overheids-)werkgever.

Overige informatie
Wil je meer weten? Voor inhoudelijke informatie kun je -in verband met de kerstperiode- vanaf 7 januari contact opnemen met Maurice Lunenborg, teamleider van het team Plannen en Projecten, te bereiken op 050-3048388 of 06-2111 2240. Of kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.noorderzijlvest.nl.

Er zijn twee IPM teams waarvoor deze vacature geldt.

  • Voor het projectteam ombouw/nieuwbouw gemalen wordt een inzet gevraagd tot naar verwachting heel 2024. Omvang 0,5 fte. Kijk hier voor meer info over het project.
  • Voor het projectteam RWZI Westerkwartier is de inzet naar verwachting tot medio 2022. Omvang is 0,7 fte. Kijk hier voor meer info over het project. Deze vacatures worden gelijktijdig geworven via de marktplaats Groningenhuurtin.nl.

Voor deze functies is een VOG vereist.

Belangstelling?
Ben je enthousiast geraakt en beschik je over de gevraagde kwaliteiten? Stuur ons je motivatie met cv, onder vermelding van het vacaturenummer naar vacature@noorderzijlvest.nl. Geef ook je voorkeur voor een project aan. Wij zien je brief graag voor maandag 14 januari 2019 tegemoet. De gesprekken vinden plaats op donderdag 24 en maandag 28 januari 2019. Het is de bedoeling de functie op korte termijn in te vullen.

Waterschap Noorderzijlvest streeft ernaar om de organisatie een afspiegeling te laten zijn van de samenleving. Daarom worden kandidaten uit speciale doelgroepen uitdrukkelijk verzocht te reageren.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.