WaterCampus Leeuwarden en Topsector Water versterken samenwerking Human Capital ambities

Concreet betekent de samenwerking dat de partijen duurzaam investeren in de kenniseconomie op het gebied van de watertechnologie. Bovendien wil men als werkgevers en opleidingen samen een programma ontwikkelen, gericht op Leven Lang Leren. 
De ondertekening vond plaats tijdens de General Assembly 2014, georganiseerd door het Centre of Expertise Water Technology (CEW), Centrum voor Innovatief Vakmanschap ( CIV Water) en Platform Bèta Techniek ( PBT). 
De General Assembly is een halfjaarlijkse bijeenkomst van alle Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap. Het doel is gemeenschapsvorming onder de gestarte centra en ontwikkeling van kennis rondom thema’s die van belang zijn voor de verdere voortgang. Bovendien wil de General Assembly de toegevoegde waarde van publiek-private samenwerking voor het beroepsonderwijs zichtbaar maken. De bijeenkomsten worden bij toerbeurt georganiseerd door gestarte centra, in samenwerking met Platform Bèta Techniek. 

(Persbericht Centre of expertise Water Technology, februari 2014)