WaterCampus Business Café – Sensoren en water

Aan het inhoudelijk programma werken zowel waterschappen, waterbedrijven, overheden als bedrijven mee. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
  • Huidige stand van zaken nationaal en internationaal
  • Lopende projecten in het land 
  • Toepassen van nieuwe technologieën in de watertechnologie: hoe gaat de sector die implementeren en welke rol speelt regelgeving daarin?
  • Interpreteren van Big Data: hoe gaan we om met de in onze branche nieuwe techniek.
Aansluitend is er een netwerkborrel.