WaterCampus Business Café ‘Fryslân Fernijt’: Vernieuwende ideeën

Tien bedrijven, tien innovatieve projecten
Maar liefst tien bedrijven – de een al gehonoreerd; de ander in afwachting van een beschikking – presenteerden hun vernieuwende ideeën . De voordelen die de innovaties kunnen gaan bieden bleken divers; van energie besparen bij de ontzilting van water tot het inwendig controleren van leidingen, door middel van sensoren. Rode draad  bij veel vernieuwingen is het bevorderen van efficiency, zoals het verkorten van meet- en monitoringsprocessen door gebruik te maken van nieuwe technieken.
“Er gebeurt hier wel iets hoor”, stelt projectmanager Bart Volkers, die de bedrijven de afgelopen periode namens de Water Alliance begeleidde bij de projectaanvragen. “Er is beweging, bedrijven zoeken elkaar op en vinden elkaar binnen een samenwerkingsverband rond de activiteiten en binnen het netwerk van de Water Alliance. Verder maken ze volop gebruik van alle voorzieningen op en rondom de WaterCampus, zoals onder andere het Center of Expertise Watertechnology (CEW) maar ook het Waterapplicatiecentrum (WAC, red.). En de overheid biedt alle steun die je kunt wensen. Het resultaat is er: tien innovatieve projecten die binnen afzienbare tijd hun weg naar de markt zullen vinden. Dat biedt nu al extra werkgelegenheid, maar voor de toekomst helemaal.”
Ook werden er gedurende middag verschillende verbindingen gelegd tussen bedrijven onderling. Dat is natuurlijk iets wat wij, als Water Alliance, graag zien en ook energie van krijgen.  Om de verbindingen of contacten voort te zetten zijn de presentaties/pitches van de verschillende bedrijven op het WaterCampus Business Café terug te vinden via: http://wateralliance.nl/event/watercampus-business-cafe-fryslan-fernijt/

Naar de Bedrijvenregistervermelding van Water Alliance
(persbericht juni 2015)