Waterbouwprijs 2018 gewonnen door Niels de Vos (Hogeschool Rotterdam) en Stefan Gerrits (TU Delft)

Niels de Vos van de Hogeschool Rotterdam heeft met zijn afstudeerscriptie de Waterbouwprijs 2018 gewonnen in de categorie HBO. De eerste prijs in de categorie Academici ging naar Stefan Gerrits van de TU Delft. De prijzen zijn tijdens de Waterbouwdag uitgereikt door Jordy Schutte, winnaar van de Waterbouwprijs 2017 in de categorie HBO.

De winnaars
Niels de Vos van de Hogeschool Rotterdam won met zijn scriptie “Subsea chain cutting trenching”. Hij heeft onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de combinatie van snijden en transporteren van grond tijdens het baggeren van sleuven voor kabels door tracked ROV’s op de zeebodem. Deze studie speelt daarmee in op een actueel en praktisch uitdagend onderwerp, namelijk de toenemende vraag naar het ondergronds aanleggen van kabels voor offshore windparken en daarbij een minimale diepte bereiken. In het onderzoek worden werktuigbouwkunde en geotechniek met elkaar verbonden om de processen te beschrijven en alternatieven af te wegen. Hierbij worden zowel theoretische overwegingen als praktische overwegingen meegenomen. In zijn rapportage weet Niels de Vos een complex onderwerp helder te beschrijven en komt hij met systematische afwegingen voor de verschillende oplossingsrichtingen voor de optimalisatie van dit specifieke en uitdagende baggerproces.

Stefan Gerrits van de TU Delft won met zijn scriptie “Feasibility Study of the Hub and Spoke Concept in the North Sea“. Wat is de optimale locatie van een kustmatig eiland in de Noordzee voor het verbinden van offshore windmolenparken met de elektriciteitsnetwerken aan land? Stefan Gerrits levert een belangrijke bijdrage aan het antwoord op dit vraagstuk van de energietransitie. De jury waardeert de uitgevoerde marktanalyse en gevolgde integrale aanpak van de studie waarin niet alleen naar omgevingscondities van water en grond is gekeken, maar ook naar bouwmethoden, bouwkosten en de opbrengsten van een eiland als functie van de plaats. Al deze parameters zijn samengebracht in een model waarmee voor elke locatie in de Noordzee de haalbaarheid van een Hub and Spoke eiland kan worden vastgesteld. De resultaten van dit model leveren een goede bijdrage aan het debat over de beste locatie van een mogelijk eiland in de Noordzee.

De Waterbouwprijsjury heeft de afstudeerprojecten beoordeeld op onder meer de innovativiteit van het afstudeerproject. Hieronder verstaat de jury de mate waarin nieuwe elementen worden toegevoegd aan bestaande kennis, de praktische toepasbaarheid van het resultaat en multidisciplinaire benadering.

Doel Waterbouwprijs
Het doel van de Waterbouwprijs is om de waterbouw met vernieuwde energie onder de aandacht van jongeren te brengen. De waterbouw heeft behoefte aan goed opgeleide werknemers op alle niveaus. Die zijn nodig om zowel in Nederland als overal ter wereld waterbouwkundige projecten uit te voeren. Elk jaar stelt de Vereniging van Waterbouwers studenten die afstuderen aan HBO of Technische Universiteit in de richting Waterbouwkunde (of aanverwante studierichtingen) in de gelegenheid hun afstudeerproject te laten meedingen naar de jaarlijkse Waterbouwprijs.

Vereniging van Waterbouwers
De Vereniging van Waterbouwers is de werkgevers- en ondernemersorganisatie van aannemers en dienstverleners in de waterbouw. Zij vertegenwoordigt met 94 lid bedrijven meer dan 95% van de omzet en werknemers in de sector. De lidbedrijven zijn actief in binnen- en buitenland op terreinen als landwinning, baggerwerk, kust- en oeverwerk, constructieve waterbouw, havenontwikkeling, bodemsanering en gebiedsinrichting. De waterbouw onderscheidt zich onder meer door het duurzame, kapitaalintensieve, innovatieve en internationale karakter. www.waterbouwers.nl