Waterbouwprijs 2014 gewonnen door Baris Kibrit (TU Delft) en Tim van Dam (Hogeschool Rotterdam)

De winnaars
Baris Kibrit van de TU Delft won met zijn scriptie ‘Pumped hydropower storage in the Netherlands’. In zijn studie heeft Baris zowel de economische als de technische haalbaarheid van energieopslag ten behoeve van peakshaving bestudeerd. De jury heeft veel waardering voor de gedetailleerde aanpak van Baris en de wijze waarop hij bestaande infrastructuur combineert met milieuvriendelijke energieopwekking.
In de categorie HBO is Tim van Dam (Hogeschool Rotterdam) de eerste prijswinnaar met zijn scriptie ‘Morfologie en Hydrodynamica in de Beneden-Zeeschelde’. Tim gaat met zijn studie in op de effecten van het menselijk ingrijpen en het natuurlijke gedrag van het Schelde getijdenriviersysteem. Daarbij beschouwt hij zowel de baggeractiviteiten op de Beneden- Zeeschelde als ook het natuurlijk erosie- en sedimentatiegedrag en het veranderende getijvolume. Als basis voor de modelvorming heeft hij een grondige analyse gemaakt van de historische ontwikkeling van bodem en getijden. Met zijn studie heeft hij een mooi en bruikbaar resultaat bereikt, aldus de jury.
De Waterbouwprijsjury heeft de afstudeerprojecten beoordeeld op ondermeer de innovativiteit van het afstudeerproject. Hieronder verstaat de jury de mate waarin nieuwe elementen worden toegevoegd aan bestaande kennis, de praktische toepasbaarheid van het resultaat en multidisciplinaire benadering.
Doel Waterbouwprijs
Het doel van de Waterbouwprijs is om de waterbouw met vernieuwde energie onder de aandacht van jongeren te brengen. De waterbouw heeft behoefte aan goed opgeleide werknemers op alle niveaus. Die zijn nodig om zowel in Nederland als overal ter wereld waterbouwkundige projecten uit te voeren. Elk jaar stelt de Vereniging van Waterbouwers studenten die afstuderen aan HBO of Technische Universiteit in de richting Waterbouwkunde (of aanverwante studierichtingen) in de
gelegenheid hun afstudeerproject te laten meedingen naar de jaarlijkse Waterbouwprijs.

Persbericht Vereniging van Waterbouwers, november 2014