Waterbouwers tekenen Green Deal Duurzaam GWW

Fries Heinis, directeur Vereniging van Waterbouwers en ondertekenaar namens de waterbouw, licht toe: “De waterbouwers doen veel aan duurzaamheid. Dat is direct terug te zien in bijvoorbeeld een totale vermindering van brandstofverbruik op waterbouwwerken en vergroening van de waterbouwvloot, maar ook in sectorinitiatieven zoals Ecoshape, een benchmark voor de CO2ladder en de inzet voor werkbare flora en fauna regelgeving”. Door die initiatieven te funderen in de Green Deal willen de waterbouwers een extra impuls geven aan daadwerkelijke verduurzaming. De waterbouwers staan voor borging van
duurzaamheid in de sector. “Met deelname aan de Green Deal willen de waterbouwers hun opdrachtgevers laten zien dat ze in woord en daad voorstanders van duurzaamheid zijn”, aldus Fries Heinis.
De Aanpak Duurzaam GWW
Bij de Green Deal wordt gewerkt met De Aanpak Duurzaam GWW, een werkwijze die op alle fases in een aanbestedingsproces ingrijpt en ruimte biedt aan duurzame innovatie. Het is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten concreet te maken en biedt hulpmiddelen (zoals een ambitieweb of CO2-prestatieladder) om in alle fasen van het proces de ambitie op het gebied van duurzaamheid te formuleren en te realiseren. Dit zonder vooraf generiek voor te schrijven wat de duurzaamheidseisen zijn.

(Persbericht Vereniging van Waterbouwers, februari 2014_