Waterbeheerprogramma moet Colombiaanse koffie waterproof maken

Het vijf jaar durend Intelligent Water Management programme  2013-2018, Manos al Agua, is bedoeld om de veerkracht en het aanpassingsvermogen van de koffiesector aan te spreken om effecten van klimaatverandering te kunnen doorstaan. Het programma richt zich op de deelname van elfduizend families die koffie verbouwen, vijftig publieke, private en maatschappelijke organisaties die gerelateerd zijn aan watermanagement en beslaat meer dan 150.000 hectare in 25 valleien in de Colombiaanse Andes. Het programma wordt ondersteund met het Fonds Duurzaam Water (FDW ) en uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het programma voor geïntegreerd waterbeheer wordt geleid door de Colombiaanse Coffee Growers Federation (FNC), het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, de Presidential Agency for International Cooperation (APC Colombia), de multinationals Nestlé en Nespresso, Cenicafé en Wageningen University & Research Centre.

Omgaan met watertekorten
In de komende jaren moet de investering leiden tot minder armoede, milieubescherming en de oprichting van coöperaties ter verbetering van de landbouw, en zullen partnerschappen worden gevormd, bijvoorbeeld om de politiek van het belang van een sterke en duurzame koffiesector te doordringen. Binnen het programma wordt een model ontwikkeld dat sturing geeft aan aanpassingsmogelijkheden voor klimaatveranderingen, de toepassing van nieuwe technologie die verspilling voorkomt (nu tot 30 %), en die de negatieve invloed van de koffieteelt op milieu en landschap vermindert. Op den duur moeten 563.000 koffieverbouwende gezinnen hun concurrentiekracht zien groeien, hun welvaart zien stijgen en kunnen omgaan met watertekorten en -overschotten.

Adequaat watergebruik
De ‘koffiefamilies’ in Antioquia, Caldas, Cauca, Nariño en Valle del Cauca hebben inmiddels technologieën ingevoerd voor adequaat watergebruik en het verminderen van waterverontreiniging; tegelijkertijd zijn herbebossingsprogramma’s van start gegaan om de ecosystemen op de berghellingen te stabiliseren.