Waternet plaatste in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een noodkering in de Muidertrekvaart (foto: Waternet)

Waterbeheerders nemen extra maatregelen om de toenemende verzilting tegen te gaan. Zo besloot het managementteam watertekorten 9 augustus om de Prinses Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede in te zetten om extra zoet water naar het Amsterdam Rijnkanaal te sturen. En het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard pompt vanaf 8 augustus op verzoek van Rijkswaterstaat extra zoet water door de Krimpenerwaard om verdere verzilting van de Hollandsche IJssel voorkomen.

Er blijft – ondanks de buien van de laatste dagen – een landelijk tekort aan water in Nederland. Er is zeker twee tot drie maanden normaal Nederlands weer met regen voor nodig voordat het water weer op peil is, stelt de Unie van Waterschappen. Zo is het neerslagtekort toegenomen tot 306 mm en ligt het volgens de Droogtemonitor van het Watermananagementcentrum Nederland de komende twee weken rond 300 mm.
Ook de aanvoer van water via de rivieren blijft laag. Zo blijft de afvoer van de Rijn bij Lobith de komende week naar verwachting rond de 900 m3/s. De kans dat de afvoer van de Maas bij Sint Pieter op iets langere termijn (10-15) dagen opnieuw onder het criterium van de landelijke coördinatiecommissie waterverdeling (LCW) van 25 m3/s daalt is reëel.

Waterpeil IJsselmeergebied afgenomen
Uit de Droogtemonitor blijkt verder dat het waterpeil in het IJsselmeergebied de afgelopen week iets sneller af is genomen dan verwacht (circa 5mm/ dag in plaats van 3). Dat komt vooral door hogere verdamping. De LCW volgt deze ontwikkeling nauwlettend en bereidt overleg voor met de waterschappen rond het IJsselmeer, Markermeer en Veluwerandmeren.
Waterschappen nemen verschillende maatregelen om de verzilting tegen te gaan. Zo pompt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vanaf woensdag 8 augustus op verzoek van Rijkswaterstaat extra zoet water door de Krimpenerwaard. Met dit water uit de Lek wil Rijkswaterstaat verdere verzilting van de Hollandsche IJssel voorkomen.

Noodkering Muidertrekvaart
Het water in het Schelde-Rijnkanaal en het Volkerak-Zoommeer dreigt door de droogte eveneens te zout te worden. Daarom heeft Rijkswaterstaat bij vier van de zes kokers van de spuisluis bij Bath schuiven geplaatst om het zoute water tegen te houden. Verder staat de Volkeraksluis gedeeltelijk open waardoor minder zoet water uit het Volkerak-Zoommeer wordt aangevoerd naar Tholen, Sint Philipsland en de Reigerbergsche polder.
Waternet heeft in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een noodkering in de Muidertrekvaart geplaatst. Doel is om te voorkomen dat zout water vanuit IJmuiden via het Noordzeekanaal landinwaarts stroomt. De noodkering is geplaatst ter hoogte van de Penbrug, aan de Pampusweg in Muiden. Het gaat hier om een bestaande noodkering die bestaat uit schotbalken. De schotbalken zijn nu in de kering geplaatst. De noodkering wordt voor het eerst in zeer lange tijd weer ingezet, maar deze keer voor het eerst gebruikt in verband met de maatregelen rond droogte.