Waterbedrijf Groningen test mobiele booster voor inzet bij noodgevallen

Bij een calamiteit op een productielocatie wil het waterbedrijf water blijven leveren. Een booster zorgt voor extra leidingdruk en is bijvoorbeeld nodig om water vanuit een alternatieve productielocatie aan een specifiek voorzieningsgebied te kunnen leveren. Hoofd Drinkwater Jasper Tomesen legt op de website van het waterbedrijf uit, hoe lang de proef gaat duren en wat klanten precies kunnen verwachten.

Tijdelijk lagere druk
Tijdens de testperiode die tot eind maart duurt, krijgen klanten in het testgebied tijdelijk een lagere waterdruk. Op die manier kan het waterbedrijf testen of de waterdruk voldoende kan worden verhoogd met de inzet van de booster. Aan het einde van de testperiode gaat iedereen qua waterlevering en –druk weer terug op de normale situatie en waterdruk. Waterbedrijf Groningen zal alle bevindingen en opgedane ervaringen dan verwerken in het calamiteitenplan en draaiboek.