Waterafvoerproject Nijmeegse wijk aanbesteedt op basis van meeste doorstroomcapaciteit  

De grondwaterproblematiek in de Nijmeegse wijk Dukenburg werd de laatste jaren steeds groter. De redenen? Oude riolering, een hogere peilopzet in de Waal en intensievere bewoning. Daarom was een inhaalslag nodig om het systeem weer op orde te krijgen en schreven de drie betrokken partijen een functionele aanbesteding uit.

Plan van aanpak

Waterschap Rivierenland en de gemeente Nijmegen maakten een plan van aanpak om zoveel mogelijk water uit de wijk te krijgen. Hierbij ging het om het vergroten van de capaciteit van een stuw, de stuw op afstand bestuurbaar maken en het vergroten van de capaciteit van acht duikers die samen als flessenhals fungeerden.

Beperkt budget

Gezien het beperkte budget om deze maatregelen uit te voeren, kozen de partijen voor een functionele aanbesteding met onder meer een fictieve hoeveelheid water die verwerkt moest worden. Uit de drie aanbieders werd de partij geselecteerd die de meeste doorstroomcapaciteit binnen het budget kon leveren. Hierdoor is het waterpeil maximaal verlaagd en zijn de problemen in de wijk opgelost. 

Lees hier het bericht van Waterschap Rivierenland