Waterafvoer bij Lobith eindelijk weer op peil

Schepen kunnen weer met volle lading vrij doorvaren. (foto: Twitter).

De afvoer bij Lobith is opgelopen tot 1800 kubieke meter per seconde en daarmee is een einde gekomen aan een langdurige periode van lage waterstanden. Schepen kunnen weer normaal worden beladen en er kan weer worden geschut in de sluizen. Hiermee is een definitief einde gekomen aan een uitzonderlijk lange periode van laagwater. Dankzij de toegenomen waterafvoer zal ook de verzilting van de rivieren worden teruggedrongen.

Volgens Alphons van Winden had november een gemiddelde Rijnafvoer van slechts 805 m3/s. Op zijn website Waterpeilen stelt hij dat deze maand op de tiende plaats staat in de ranglijst van maanden met een laagste afvoer. De problemen met de lage waterafvoeren zijn op dit moment verholpen, maar de problemen met de lage grondwaterstanden zijn dat nog niet. Verschillende waterschappen nemen maatregelen om water vast te houden en grondwaterstanden te verhogen.

Water vasthouden
Zo stelt Waterschap Rijn en IJssel professionele duikerafsluiters ter beschikking zodat grondeigenaren langer water op hun terrein vast kunnen houden. Er gelden nog steeds onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater en de waterschappen vrezen dat de grondwaterstanden zich niet tijdig zullen herstellen. Waterschap Brabantse Delta werkt aan een Actieprogramma Droogte en bereidt zich nu al voor op de komende zomer.