Water Tech Fest draagt bij aan ‘vermarkten’ innovaties

Het evenement Water Tech Fest vond vorige week plaats in het kader van ‘Startup Fest Europe’, waarbij op 14 verschillende plaatsen in Nederland activiteiten rondom ‘start-ups’ werden georganiseerd. In Leeuwarden kwamen ruim 200 betrokkenen uit de internationale watersector bijeen. Met ‘matchmaking’ in het vizier presenteerden 25 ‘start-ups’ en ‘scale-ups’ hun technologie. Investeerders en ‘launching customers’ konden zo kennismaken met veelbelovende nieuwe technologieën uit heel Europa.

Prins Constantijn tijdens de opening van het Water Tech Fest. Foto: Twitter

Innovaties
Enkele Nederlandse vindingen die over het voetlicht werden gebracht waren de ‘Hydrowashr’ (handen wassen en drogen binnen 1 minuut met 10ml water), de ‘BlueLeg Monitor’ (snel en eenvoudig meten van waterkwaliteit van oppervlaktewater) en de ‘Upfall Shower’ (douchen met minder water en energie).  Uit Engeland was er aandacht voor de ‘Desolenator’ een mobiel, solar ontziltingssysteem en de ‘Oohoo’, een eetbare verpakking voor water. Het Zweedse Aqua Robur liet meetapparatuur zien die met behulp van hydro-energie op afgelegen locaties lekkages in waterleidingen kan opsporen.

De eetbare waterballetjes van Oohoo. Foto: Twitter

Integrale oplossingen
Tijdens de bijeenkomst gaf een aantal investeerders aan waarnaar zij op zoek zijn. “Wij gaan voor  integrale oplossingen voor problemen, geen kleine deeloplossingen”, stelde Geert van de Wouw van Shell Technology Ventures (STV). Hij vertelde dat Shell potentiële nieuwe partners screent op basis van een aantal criteria. Zo moet het intellectueel eigendom goed zijn vastgelegd en moet er een uitgebreid business plan liggen.  “We willen zeggenschap en de mogelijkheid om het management te ontslaan wanneer het niet goed gaat. En eigenlijk zoeken we partners die ook al andere investeerders hebben weten te interesseren.”

Belemmeringen
Een belangrijke hindernis voor de introductie nieuwe technologie kunnen de uitbaters van de traditionele infrastructuur zijn. De terugverdientijd voor deze partijen bedraagt vaak tientallen jaren waardoor de ‘drive’ om te investeren in nieuwe, goedkopere concepten ontbreekt. Voor private investeerders geldt dat zij uitgaan een maximale terugverdientijd van vijf jaar. Voor de marktintroductie van nieuwe producten in de watersector zijn dit vaak belemmerende factoren.

Toch vinden er in de traditionele sector ook verschuivingen plaats. ‎Erik Eggers, fractievoorzitter Bedrijfsleven Waterschap Vallei & Veluwe stelt dat Vallei en Veluwe voor haar grondstoffen- en energiefabrieken een terugverdientijd van maximaal 10 jaar hanteert. Eggers: “De bestuurlijke ambitie om deze periode verder terug te dringen wordt bewaarheid bij de Bioenergiecentrale Harderwijk, een publiek-private samenwerking, met een terugverdientijd van 5 tot 8 jaar.”

Het Water Tech Fest vond plaats bij Wetsus in Leeuwarden. Foto: Twitter

Organisatie
Het ‘Water Tech Fest’ werd georganiseerd door StartupDelta, Wetsus, Water Alliance (partners WaterCampus Leeuwarden), gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Netherlands Water Partnership.