Water speelt hoofdrol op Infratech

Van 20 t/m 23 januari 2015 verzamelen Grond-, Weg- en Waterbouw zich op de vakbeurs InfraTech in Ahoy Rotterdam. De watersector is dit jaar extra goed vertegenwoordigd. Vooral voor leveranciers van buizen en pijpen biedt Infratech een belangrijk podium. In Rotterdam ontmoeten leveranciers hun opdrachtgevers uit de infrastructuur.


Er is veel aandacht voor water. Bron: WaterForum

Hydrofit
Het consortium van DSM, Insituform, Waverail en Heijmans dat de Infratech Award voor geplande innovatie in de wacht heeft gesleept, heeft de afgelopen jaren samen met drinkwaterbedrijf WML aan een techniek gewerkt die antwoord biedt aan de grote saneringsopgave die de komende jaren in de drinkwatersector zal plaatsvinden. Op 9 december werd in Sittard, voor het eerst in Nederland, een deel van het bestaande waterleidingnet van binnenuit gesaneerd met deze innovatieve kousmethode. De bestaande leiding hoeft niet te worden opgegraven en eventuele saneringsoverlast voor verkeer en omgeving wordt zo geminimaliseerd.

De koustechniek bespaart tijd en geld. Bron: Twitter

De nieuwe kousmethodiek bestaat uit een combinatie van hoogwaardige materialen, waaronder een speciaal voor drinkwaterleidingen ontwikkelde kunsthars. De kous wordt met een drukvat in een bestaande waterleidingbuis uitgerold. Na het inbrengen wordt de kous met warm water gevuld. Door de temperatuurstijging hardt het materiaal uit en ontstaat er binnen 24 uur een volwaardige waterleidingbuis die voldoet aan de strenge eisen die in de drinkwatersector worden gesteld, zowel voor hygiëne als voor functionaliteit. Deze werkwijze leidt tot zo’n drie keer sneller saneren dan bestaande methoden.


Drainvast won in de categorie ‘toegepaste innovatie’ Bron: WaterForum

Drainbrick
De Drainbrick van Drainvast won in de categorie  geplande innovatie. Waterplassen op de weg zijn geen onbekend verschijnsel in Nederland. Zeker daar waar het straatwerk aan het verzakken is en/of op plekken waar verzakking het vaakst voorkomt, bijvoorbeeld bij verkeersdrempels en bij spoorvorming. De Drainbrick van Drainvast levert een eenvoudige oplossing. Een ‘steen’ die dienst doet als een ‘afvoer’ op de plek waar het probleem zich voordoet. Twee lippen aan de onderkant verankeren de Drainbrick aan het straatwerk.