We hebben in de wereld enorme sprongen gemaakt in onze welvaart, voedselvoorziening en gezondheid, maar dit laat sporen na. Ook in ons water. Er worden steeds meer pesticiden, antibiotica, medicijnresten en hormoonresten in ons water gevonden waarvan de impact steeds beter voelbaar is. Deze microverontreinigingen hebben een enorme impact op ons ecosysteem en zorgen voor grote uitdagingen in onze waterkwaliteit. Gezondheidsrisico’s vanwege antibiotica resistente bacteriën zijn enorm en groeien met de dag.

Wij geloven dat we kunnen leven in een wereld van goed, schoon en veilig water voor iedereen. Met de juiste technologie is het mogelijk om water schoon te maken, schoon te houden en terug te leveren. Het is met Geavanceerde Oxidatie mogelijk microverontreinigingen permanent uit het water te halen. Wij doen dit voor verschillende waterstromen met onze Advanox systemen, waarin we waterstofperoxide en UV-C licht combineren. Hiermee wordt het mogelijk waterkringlopen binnen elke toepassing te sluiten en op te waarderen.

Onze kracht en rol ligt bij de ontwikkeling en inzet van hoogwaardige UV-technologie. Door onze unieke werkwijze en innovatief design leveren we naast oxidatie ook de meest efficiënte en effectieve oplossingen voor UV-desinfectie. We gaan tijdens Aqua Nederland graag met bedrijven in gesprek om samen te zoeken naar oplossingen voor veilig water bij binnenkomst, bij gebruik & hergebruik, en wanneer het terug stroomt naar de natuur.
Graag nodigen we u uit op onze stand.

www.vanremmen.nl

Standnr. H.140