Water Natuurlijk opnieuw grootste partij waterschapsverkiezingen

Ook bij de vorige verkiezingen in 2008 werd Water Natuurlijk de grootste partij. De Algemene Waterschapspartij, de andere landelijke waterspecifieke partij ging in aantal zetels iets achteruit, maar is met 29 zetels verdeeld over achttien waterschappen nog steeds breed vertegenwoordigd. De vrees dat de waterspecifieke partijen het onderspit zouden delven door de combinatie van de verkiezingen met die van de Provinciale Staten is dus ongegrond gebleken.

Partij van de Dieren
Opvallend is verder dat de Partij van de Dieren het aantal zetels bijna wist te verdubbelen, van acht zetels bij zes waterschappen in 2008 tot vijftien zetels bij acht waterschappen nu.

Opkomst
De opkomst is bijna verdubbeld tot 43,5 procent. In 2008 toen er via de post gestemd kon worden was dat nog maar 22,7 procent. Wel werd er relatief veel, door zo’n 3,4 procent van de kiezers, blanco of ongeldig gestemd  bij de waterschappen. Bij de Provinciale Staten was dat slechts 0,6 procent. 

Kieskompas
Het Kieskompas Waterschapsverkiezingen, de stemwijzer voor de waterschapsverkiezingen, verheugde zich in veel belangstelling. De stemwijzer trok maar liefst 1,4 miljoen bezoekers, zo meldt Rosa Jong van Kieskompas desgevraagd.