Water in de Openbare Ruimte – 15 oktober 2015 – Expo Houten

EENDAAGSE VAKBEURS
Op deze nieuwe eendaagse vakbeurs Water in de Openbare Ruimte worden alle mogelijkheden, problemen en oplossingen rond de klimaatbestendige stad getoond en besproken.
PRODUCTEN EN DIENSTEN
Op de beursvloer zal plek zijn voor de volgende producten en diensten:
  • Wateropslag en infiltratie
  • Openbare ruimte (ontwerp, aanleg, beheer, bestrating, groeninrichting, ondergronden)
  • Riolering (afvoer van hemelwater)
  • Waterbouwkundige kunstwerken (watergangen, wateropvang, dijken, stuwen en duikers)
  • Deltawerken (baggeraars, leveranciers van constructies met zand, grond en beton)
  • Advies (landschapsarchitecten, stedenbouwkundige bureaus, ingenieursbureaus)
  • Kenniscentra
  • Gemeenten, provincies en rijksoverheid
Meer informatie over de beurs en mogelijkheden tot deelname : www.waterindeopenbareruimte.nl