Water Experiment Center Twente (WECTwente) gestart

Het Water Experiment Center Twente voorziet in de behoefte van bedrijven in Oost-Nederland om innovatieve installaties, technologieën en toepassingen op het gebied van water te kunnen testen. Studenten en onderzoekers van Saxion gaan in het Center toegepast onderzoek doen naar en met de innovatieve watertechnologieën. Het waterschap is een natuurlijke partner omdat het waterschap met zijn rioolwaterzuiveringen over locaties beschikt waar grondstoffen (water met voedingsstoffen en energie) beschikbaar zijn. De test- en experimenteerlocatie wordt gevestigd in een bedrijfshal op het terrein van de rioolwaterzuivering in Glanerbrug.

Experiment als startsein
Op maandag 17 augustus gaven de partijen het startsein voor de ontwikkeling van het Water Experiment Center Twente door het uitvoeren van een experiment. Het experiment doet recht aan de geplande activiteiten van het Center (het testen met afvalwater, slib, waterhergebruik en membranen) en de activiteiten van de deelnemende partijen. Om de samenwerking te bekrachtigen werd de huurovereenkomst voor het gebruik van de hal getekend.

Broedplaats
Waterschapsbestuurder Jan van Hoek ziet WECTwente als een broedplaats voor innovatieve ontwikkelingen op het gebied van de waterketen, zei hij tijdens de bijeenkomst bij Saxion in Enschede. ‘Binnen WECTwente kunnen we als partners samen ontdekken hoe we ons werk nog beter kunnen doen en daarbij gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Dat heeft natuurlijk ook een zakelijke kant: wij willen graag producten die aansluiten op onze wensen. En een bedrijf wil graag een product ontwikkelen dat toekomst heeft. En niet te vergeten de onderwijsinstelling die graag studenten aflevert waar werkgevers behoefte aan hebben. Als waterschap zijn we van mening dat ons werk pas echt waarde heeft als je de mensen die het aangaat betrekt. Dat kan zijn mee laten denken en misschien zelfs wel mee laat beslissen over waar je naar toe wilt. Zo is dat in de aanloop naar de start van deze samenwerking ook gebeurd.’

   vlnr: Paul Vercoulen van Pentair X-flow met Marianne Langeslag en Jan van Hoek, respectievelijk directeur en DB-lid van waterschap Vechtstromen bij de ondertekening

Opening
Partijen gaan nu hard aan het werk om de fysieke locatie bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Glanerbrug in te richten. De opening van WECTwente vindt naar verwachting aan het eind van dit jaar plaats.