Water en Milieu, afvalwater en drinkwater

In deze twee seminars staan afvalwater en drinkwater centraal. Om de keten van afvalwater naar drinkwater en andersom te benadrukken, wordt de dag gestart met een gezamenlijke plenaire sessie.
Onderwerpen als energiebesparing, efficiënter omgaan met slib en hergebruik van RWZI-effluent komen in het seminar over afvalwater zeker aan bod, terwijl bij het seminar over drinkwater innovatieve Nederlandse projecten als BREEAM, champagne spoeling, het nieuwe type Reversed Osmose installaties en de reductie van slib besproken worden. 
Plenair deel Programma Afvalwater / Drinkwater en Milieu
Welkom door dagvoorzitters Afvalwater/Drinkwater en Milieu
Mevr. H. Prummel, WLN en mevr. A. Diepeveen
Van drinkwater naar afvalwater, de cirkel rond.
Mevr. H. Prummel, Waterlaboratorium Noord
Programma Afvalwater en Milieu
Introductie van Thermisch Druk Hydrolyse in Venlo; een kosten efficiënte aanpak.
Dhr. A. de Man, Waterschapsbedrijf Limburg
Dhr. J. Pereboom, Sustec
Een beter effluent goedkoper gerealiseerd?
Efficiëntere metaalzoutdosering door Real Time Control.
Dhr. E. Rekswinkel, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Pauze
Samenwerken aan nieuwe slibgistingstechnologieën: De eerste resultaten van het vergelijkend pilotonderzoek
Dhr. D. Heijkoop, Royal HaskoningDHV
Voorkomen van membraanvervuiling door nutriëntenlimitatie:
Hergebruik van RWZI effluent zonder gebruik van biocides
Dhr. M. Boorsma, Waterlaboratorium Noord
Een “grote boodschap”: toiletpapier ontwatert rwzi-slib, CADoS
Water innovatie prijs winnaar Categorie Schoon water
Dhr. H. Wouters , Brightwork

Programma Drinkwater en Milieu
Samen betekenis geven aan duurzaamheid
Dhr. E. van de Kooij, Drinkwaterbedrijf Vitens
Champagne Spoeling; membraanreiniging op een nieuwe, snelle en effectieve wijze
Dhr. B. Rietman, Drinkwaterbedrijf Vitens
Pauze
Andijk 3 – Drinkwater bereiding van de toekomst
Dhr. B. Brouwer, RWB
PURO: Innovatieve energiezuinige R.O. installatie in waterwinput
Dhr. H. Timmer, drinkwaterbedrijf Oasen