WATER en KLIMAAT: Verband tussen waterhuishouding en klimaatverandering

Wat is oorzaak, wat is gevolg?
Verandering van het klimaat vraagt om aanpassing van zeewering en binnendijken, om opvang van zware buien in de steden. Maar leveren de verstedelijking en de moderne grootschalige landbouw en bosbouw ook zelf een bijdrage aan de klimaatverandering? Steeds meer onderzoekers, beleidsmakers en beheerders beantwoorden deze vraag met “ja”. Het Amsterdamse Waternet en de Stichting WATER, Drager van Leven, laten hen op vrijdagmiddag 24 maart as. uitvoerig aan het woord.

Kennis en inzicht
Goed beleid vraagt om gefundeerde kennis. Zeker als het gaat grote infrastructurele maatregelen, zoals ingrepen in onze waterhuishouding. We bereiden ons voor op stijging van de zeespiegel en op grotere afvoeren van de rivieren. Zeewering en binnendijken worden versterkt. Rivieren krijgen meer ruimte. Steden moeten zware buien kunnen gaan opvangen.

Geheel andere vraag is of onze moderne stedebouw en grootschalige landbouw en bosbouw, met de waterhuishouding, die daarbij behoort, ook zelf een bijdrage leveren aan de verandering van het klimaat. Een vraag, die zowel onderzoekers als ook beleidsmakers en beheerders indringend onder ogen zien. Het effect speelt vermoedelijk niet meteen op het niveau van de aarde als geheel, maar wel op dat van regio’s, landen en stroomgebieden van rivieren. 
Zo stelde de TU-München deze zomer vast dat de stijging van de temperatuur in de Beierse Alpen voor 14% te wijten is aan de afname van het humusgehalte in de bodem van de bossen aldaar, gevolg van het huidige bosbeheer.

Temperatuurstijgingen door regionale watercyclus
De Tsjechische Dr Jan Pokorný (plantenfysioloog, ass. prof. Agriculture van de Prague University) pleit voor een “Nieuw Water Paradigma”, een nieuwe benadering om de klimaatverandering te beperken. Onderzoek in Afrikaanse en Europese landen heeft hem tot het inzicht doen komen dat de regionale watercyclus een grotere invloed heeft op de stijging van de temperatuur dan de wereldwijde watercyclus. Pokorny is bereid gevonden om zien ervaringen en visie op het seminar in Amsterdam uiteen te zetten

Toetsing 
Prof. Dr Han Dolman is hoogleraar Ecohydrologie aan de VU. Hij toetst aansluitend het pleidooi van Pokorný aan zijn eigen kennis van de interactie tussen de terrestrische biosfeer en de cycli van koolstof en water. Hij baseert zich hierbij op de combinatie van modellering en praktijkonderzoek.

Grote steden als warmteaccu’s 
Grote steden met hun uitstrekte verhard oppervlak voeren het regenwater zo snel mogelijk af. Zij leveren als ‘warmteaccu’s’ ook een bijdrage aan de stijging van de temperatuur.
In Amsterdam wordt een groot pakket maatregelen uitgevoerd om de stad ‘climate change proof’ te maken. Draagt dit pakket ook bij aan beperking van de stijging van de temperatuur? Deze belangrijke vraag die wordt gesteld aan Ir Daniel Goedbloed, de leider van dit project. 

Discussie
Na de voordrachten wordt de discussie tussen de inleiders en met de zaal geleid door Ir Maarten Claassen, strategisch adviseur bij Waternet. 
Het seminar belooft een ongetwijfeld interessante middag te worden voor iedereen die zich betrokken voelt bij deze problematiek.

Locatie seminar en aanmelding
Het seminar, waarbij de voordrachten van Prof. Pokorný en Prof. Dr. Dolman in het Engels worden gegeven, vindt plaats op het hoofdkantoor van Waternet (Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam). Bij Waternet is weinig parkeergelegenheid. Advies is om het openbaar vervoer te komen. Waternet ligt op loopafstand van treinstation Amsterdam Amstel of metrostation Spaklerweg.
Kosten € 20,-.

Voor aanmelden en meer informatie: I www.stichtingwater.nl  ; E info@stichtingwater.nl ; M 06 1032 6422