Water Alliance ontvangt bronzen label ESCA

Economische groei bevorderen door clusterexpertise
De Europese Commissie erkent dat sterke regionale clusters de economische groei bevorderen door clusterexpertise uit verschillende branches op een pragmatische wijze bij elkaar te brengen en zo innovatie en marktkansen optimaal te benutten. De samenwerking en kennisdeling die hierdoor ontstaat kan in deze netwerken leiden tot nieuwe werkgelegenheid, nieuwe producten en diensten, nieuwe bedrijven en nieuwe R&D-activiteiten.
Water Alliance ‘striving for cluster excellence’
Het Europees Secretariaat Cluster Analyse (ESCA) heeft de status voor Water Alliance toegekend op basis van een internationale benchmark op 33 verschillende indicatoren. Met deze indicatoren is Water Alliance beoordeeld als ‘striving for cluster excellence’. Hiermee wordt bedoeld dat Water Alliance voldoet aan alle kerncriteria en dat daarnaast suggesties zijn gegeven voor optimalisatie van cluster management. Door met deze suggesties aan de slag te gaan kan dit uiteindelijk leiden tot het ontvangen van het zilveren of het gouden label.
Voor Water Alliance is het ontvangen van de bronzen label een mooie gelegenheid om de internationale samenwerking in 2015 én 2016 voort te zetten en uit te breiden. Water Alliance mag het bronzen label dragen tot en met juni 2017. In de komende twee jaar wil Water Alliance het doel stellen om de suggesties te implementeren en een zilveren of gouden label voor Cluster Excellence te kunnen behalen.

Naar de Bedrijvenregistervermelding van Water Alliance
(Persbericht augustus 2015)