WASSER BERLIN INTERNATIONAL: compacter, uitgebreider en meer gestructureerd.

De vakbeurs

De inrichting van de beurshal is in eerste instantie gericht op de watercyclus. Daarnaast geeft de 360°-opbouw van WASSER BERLIN INTERNATIONAL aan de ene kant de principes van duurzaamheid weer en aan de andere kant technologieën, dienstverleningen en technische systemen uit alle aspecten die het watermanagement biedt. Zo wordt de oriëntatie op de beurs makkelijker voor de vakbezoekers.
Naast het vakbeurssegment Water Infrastructure, dat de thema’s sleufloos boren en leidingrenovatie (NO DIG BERLIN) uiteenzet, presenteert WASSER BERLIN INTERNATIONAL een nieuw vakbeurssegment: FLOOD MANAGEMENT BERLIN behandelt onderwerpen als preventieve bescherming tegen overstromingen, technische bescherming tegen overstromingen, waterbouw en crisismanagement. Op woensdag 25 maart 2015 wordt dit thema ook tijdens het congres behandeld op gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Ambassade in Berlijn en WASSER BERLIN e.V. (hal 6.3, Kamer A) Bij de branche-ontmoetingsplaats ‘Wassergewinnung’, ligt het accent op de thema’s boortechnieken en puttenbouw.
Na de succesvolle eerste editie van NO DIG BERLIN in combinatie met WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2013, vindt in maart 2015 de tweede NO DIG BERLIN plaats als onderdeel van WASSER BERLIN INTERNATIONAL. Hier worden baanbrekende technologieën voor sleufloos boren gepresenteerd voor nieuwbouw en renovatie van verschillende soorten ondergrondse toe- en afvoerleidingen. Economische efficiëntie en bescherming van het milieu worden daarbij gecombineerd. Dit jaar worden er op het buitenterrein, dat direct in verbinding staat met de hal ‘Wassergewinnung’, voor het eerst kleine en grote boorapparaten live getoond. 
Het congres
Het congres WASSER BERLIN INTERNATIONAL wordt in 2015 voor het eerst geïntegreerd in de beurshallen zelf, waardoor het eenvoudig te bezoeken is. Tijdens het congres worden actuele thema’s uit de waterbranche, waterbeheer, wetenschap en de praktijk, regionaal en internationaal, behandeld. Op 24 en 27 maart 2015 gebeurt dit in één sessie en op 25 en 26 maart 2015 in twee sessies. Daarnaast vinden er ook fora plaats waarin de verschillende thema’s inhoudelijk uitgediept worden. Tevens worden de actuele en interessante thema’s rondom waterbeleid in een nieuw format onder het label ‘Blue Planet’ gepresenteerd. Onder leiding van het Duitse ministerie van Milieu, Natuurbescherming en Nucleaire Veiligheid, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Economische Senaat van Berlijn worden thema’s als urbanisatie, green cities en vrede en veiligheid in relatie tot water besproken. Blue Planet wordt georganiseerd door German Water Partnership.
Tickets
Toegangskaarten voor de beurs inclusief congres kunnen tegen een gereduceerd tarief bij de Nederlands-Duitse Handelskamer in de voorverkoop besteld worden.
Klik hier voor het bestelformulier.

(Persbericht Nederlands-Duitse Handelskamer, februari 2015)