WASH IT! alliantie: een van de 25 strategische partners van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

WASH IT! brengt de organisaties IRC,  Simavi, Akvo en Wetlands International samen en bouwt voort op hun werk in de huidige Nederlandse WASH Alliantie.  De leden van WASH IT! streven naar verbeterde water, sanitatie en hygiëne (WASH) voorzieningen voor iedereen.

 
Internationaal hebben nog steeds 2,5 miljard mensen geen verbeterde sanitatie en 750 miljoen hebben geen toegang tot schoon drink water. In 2030 zal naar schatting 47% van de wereldbevolking lijden aan water tekort. Daarom zijn duurzame oplossingen nodig.
 
WASH IT! zal het maatschappelijk middenveld, de overheid en het bedrijfsleven helpen om samen het recht op water en sanitaire voorzieningen te verwezenlijken. Dat is precies wat het nieuwe programma “Samenspraak en tegenspraak” van Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel Ontwikkelingssamenwerking) beoogt: versterken van het maatschappelijk middenveld om beter samen te kunnen werken met burgers, overheid en het bedrijfsleven in lage en middeninkomenslanden.
 
Duurzame en voor iedereen toegankelijke WASH voorzieningen zijn een top prioriteit van het Ministerie van Buitenlandse Handel Ontwikkelingssamenwerking: “Nederland heeft een sterk profiel op het gebied van WASH voorzieningen voor de allerarmsten”.
 
Ontoegankelijke en niet-duurzame WASH voorzieningen zijn vaak een gevolg van slecht bestuur. Net als het Ministerie, gelooft WASH IT! alliantie dat nationale, regionale en lokale overheden verantwoordelijk zijn voor een adequate watervoorziening en bescherming van de bevolking. Om dit te bereiken zal de alliantie werken aan beter beleid, beter regelgeving, en handhaving van regelgeving.
 
Enkel putten slaan is niet meer van deze tijd 
Het oude beleid van scholen bouwen en waterputten slaan ‘past niet meer bij deze tijd’, zei Minister Ploumen tegen het ANP, en benadrukte de taak van overheden in arme landen zelf. Daarnaast geloven wij dat andere sectoren waarin waterbeheer een rol spelen, prioriteit moeten geven aan WASH omdat water steeds schaarser wordt. Wij als partners in WASH IT! ondersteunen deze visie en kijken uit naar samenwerking met het Ministerie om dit te bereiken. 

(Persbericht februari 2015)