Wareco en Katwijk de eerste met succesvolle registratie peilbuis in de bro

Voor haar grondwaterstandbeheer maakt de gemeente Katwijk gebruik van ons platform WarecoWaterData (WWD). Als bronhouder is de gemeente, sinds 1 januari 2018, verplicht om peilbuizen die nieuw in het grondwatermeetnet worden geplaatst, aan te melden in de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

SUCCESVOLLE PEILBUISREGISTRATIE

We hebben met WWD vorig jaar al meegedaan aan een pilot van de BRO waarbij we als eerste platform peilbuisgegevens automatisch verstuurden naar de testomgeving van de BRO.

Nu zijn we, samen met de gemeente Katwijk, de eerste met een succesvolle registratie van een peilbuis in de BRO. We hebben dit op de officiële, en binnenkort verplichte, manier gedaan via het Bronhouderportaal.

Bij het doorlopen van deze route moet worden voldaan aan de strenge datastandaard IMBRO (Informatiemodel Basisregistratie Ondergrond) en moeten verschillende machtigingsprocessen worden geregeld via e-herkenning.

ONTZORGEN BRONHOUDER

Met deze registratie zijn we de eerste ontzorgende partij die voor een Bronhouder een peilbuis, volgens IMBRO-standaard, heeft aangeleverd in de BRO-database.

Meer informatie