Wandelen voor Water 2015

Zij lopen 6 km met 6 liter water in een rugzakje, net als veel van hun leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden, die dagelijks ver moeten lopen om water te halen. Wandelen voor Water is een landelijke campagne die sinds 2003 bestaat en elk jaar groeit. De opbrengst van de sponsorloop gaat naar diverse water- en sanitatieprojecten in ontwikkelingslanden. De meeste wandelingen vinden plaats op woensdag 18 maart. Dit jaar zijn de grootste wandelevenementen te vinden in Apeldoorn, Gouda, Ede, Nunspeet, Katwijk, Alphen a/d Rijn en Arnhem.
Wandelen voor Water vindt elk jaar plaats rond 22 maart, in de week van VN Wereld Water Dag. Het doel is tweeledig: kinderen bewuster maken van het drinkwater- en sanitatieprobleem in de wereld én geld inzamelen voor drinkwater- en sanitatieprojecten. In de aanloop naar de sponsorloop krijgen de leerlingen een gastles van een deskundige over drinkwater en sanitatie en over de lokale situatie in het projectland.
Het geld dat de kinderen inzamelen wordt eventueel ondersteund door bijdragen van lokale sponsors zoals bedrijven en/of clubs. Dit bedrag wordt dan nog eens aangevuld door stichting Aqua for All en Wilde Ganzen, en gaat naar 34 verschillende projecten in Afrika en Azië. Dit initiatief draagt bij aan de Millenniumdoelen die door de Verenigde Naties in 2000 zijn opgesteld. Eén van die doelen is dat in 2015 het aantal mensen zonder toegang tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen gehalveerd moet zijn.
Wandelen voor Water is een initiatief van verschillende organisaties: stichting Aqua for All, Simavi, AMREF & ZOA en Akvo. Aqua voor All heeft alle projecten waarvoor gelopen wordt beoordeeld en goedgekeurd. Samen met de steun van waterbedrijven, Rotary Clubs, en kleinere stichtingen, doet Nederland écht iets voor schoon water in ontwikkelingslanden.

Naar de Bedrijvenregistervermelding van Aqua for all
(persbericht maart 2015)