Walter van der Meer nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Water Alliance

Walter van der Meer is per 1 februari 2021 voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de Water Alliance geworden. Hij volgt daarmee Wilma Mansveld op, die deze rol vervulde vanaf 2017. De 61-jarige Van der Meer is directeur van drinkwaterbedrijf Oasen in Gouda. Als watertechnoloog en specialiseerde hij zich in de loop der jaren tot expert op het gebied van membraantechnologie.

Van der Meer over zijn nieuwe voorzitterschap: “Ik heb er niet lang over hoeven nadenken. De Water Alliance verbindt op een goede manier de wereld van wetenschappers en uitvinders met de wereld van ondernemen. Dat is precies wat de watersector nodig heeft, omdat je alleen door die samenwerking een circulaire economie kunt realiseren. En dat laatste is de grootste uitdaging waar we als sector voor staan. Ik vind het mooi om daar op deze manier een steentje aan bij te kunnen dragen.”

Als procestechnologisch ingenieur was Van der Meer sinds 1992 in dienst bij drinkwaterbedrijf Vitens. Daar maakte hij vanaf juni 2009 deel uit van de directie, met bedrijfsvoering en watertechnologie in zijn portefeuille. Vanaf februari 2012 is Van der Meer directeur van drinkwaterbedrijf Oasen. Naast al zijn managementfuncties bleef hij actief onderzoek doen. In 2003 promoveerde hij in de Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft en van 2005 tot 2011 was hij als deeltijdhoogleraar Membrane Process Technology verbonden aan de Universiteit Twente. Van 2011 tot 2016 was hij deeltijdhoogleraar Innovatieve Waterzuiveringsprocessen bij de Technische Universiteit Delft en sinds 2016 is hij deeltijdhoogleraar bij de Universiteit Twente en bekleedt hij de leerstoel ‘Membrane Technology and Engineering for Water Purification’.