Waddenfonds kent bijna 10 miljoen euro toe aan project Marconi in Delfzijl

De aanpak van de dijk is niet alleen nodig vanwege de hogere zeespiegel aan de kant van het Wad, maar ook voor de bodemdaling als gevolg van de gaswinning landinwaarts. Bovendien wordt het centrum van Delfzijl weer verbonden met de Waddenzee.
Aanleg natuur
De verbetering van de dijk gaat hand in hand met de aanleg van natuur.De natuurplannen bestaan niet alleen uit de aanleg van 16 hectare kwelderlandschap voor de Handelskade-Oost. Ook de verwijdering van de Griesberg – een afvalberg van voormalige sodafabriek Brunnermond – is er onderdeel van. Verder wordt er nog eens 40 hectare aan kwelderlandschap ontwikkeld op de schermdijk langs het zeehavenkanaal. De bedoeling is dat de kwelders de kwaliteit van het ecosysteem in de Eems-Dollard verbeteren.

Zeedijk landinwaarts 
Verder staat in Delfzijl de aanleg van een vergroot strand en een goede loop- en fietsverbinding met het stadscentrum op het programma. De huidige zeedijk, die het centrum van Delfzijl van het water van de Eems scheidt, komt meer landinwaarts te liggen. Daardoor ontstaat er ruimte voor een strand van 2,3 hectare.
Aan het Marconi-project is vijf jaar gewerkt. Aanvrager is de gemeente Delfzijl, die het plan maakte in samenwerking met de provincie en natuur- en milieuorganisaties. Het Waddenfonds is een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân dat de ecologie en economie van het Waddengebied een impuls geeft.