Waarom zou ik iets willen leren?

Maar heeft Marjan wel gedacht aan de motieven van de medewerkers om iets te willen leren? Wanneer ze hier rekening mee houdt, is het eenvoudiger om de gezamenlijkheid in een leertraject te kunnen bepalen.
Wat zijn nou redenen waarom iemand iets zou moeten of willen leren? Is het niet gewoon dat je iets wil leren omdat je ergens niet goed in bent? Is het niet omdat je al verschillende keren tijdens beoordelingsgesprekken te horen hebt gekregen dat je onder de maat presteert?
Welke motieven zijn er eigenlijk om iets te willen leren?
Een e-learning-bedrijf, The Learning Solutions, demonstreerden een zeer overzichtelijk model over motieven van medewerkers voor leren. Dat wil ik jullie niet onthouden. Het zijn er vijf, te weten:
  1. Iets nieuws (bv nieuwe wetgeving over het Activiteitenbesluit) 
  2. Meer of verdieping (bv expertkennis over aquatische ecologie) 
  3. Verandering (bv: de invoering van een app voor het digitaal inspecteren van dijken) 
  4. Oplossing (bv: hoe beheers ik de kosten op mijn RWZI en blijf ik tegelijkertijd voldoen aan de lozingseisen?) 
  5. Toepassen (bv: hoe neem ik op een professionele manier monsters van (afval)water of legionella)
Hieronder zie je het model van de learning solutions.
Model learning solutions
Het mooie van dit model is dat het Marjan ook nog aan het denken kan zetten over de mogelijke leeractiviteiten die zij voor, tijdens en na het leertraject kan inzetten. Met dit model kan Marjan bepalen waar de gemeenschappelijkheid voor het leertraject te behalen is.
Wil je in gesprek met ons over het slim uitwerken van de leerwensen in jouw waterschap, bel dan met Els Vernooij (030) 60 69 421.

Naar de Bedrijvenregistervermelding van Wateropleidingen
(persbericht mei 2015)