Waakvlamovereenkomst waterschap Vechtstromen

Waakvlamovereenkomst

Van Kessel Bronbemaling heeft onlangs de Waakvlamovereenkomst, een meerjarig calamiteitencontract, getekend met het waterschap Vechtstromen. Binnen dit contract voorzien wij diverse locaties van noodaggregaten en tijdelijke noodpompinstallaties vanuit onze eigen omvangrijke pompenvloot.

Bij deze pompinstallaties kunnen de debieten oplopen tot 36.000 m³/uur per locatie. Wij verzorgen voor het waterschap een zeer snelle installatie en overname van het gemaal binnen 16 klokuren na opdrachtverstrekking.

Binnen dit calamiteitencontract werken wij samen met Vanderkamp Pompen en N.E.N.S. Power en uiteraard met waterschap Vechtstromen. Wij kijken uit naar een fijne langdurige samenwerking met alle partijen.

Waakvlamovereenkomst waterschap Vechtstromen – Lees meet nieuws uit de watersector.
Geïnteresseerd in infranieuws of industrienieuws? Lees onze andere nieuwsplatformen.