VVD-Tweede Kamerleden maken zich sterk voor financiering Wetsus

De vier Tweede Kamerleden van de VVD, Lucas, Van Veen, Visser en Duisenburg, bezochten onlangs het kennisinstituut Wetsus in Leeuwarden. Volgens Wetsus-directeur Johannes Boonstra kwam daarbij ook het mogelijke wegvallen van de de overheidssubsidie van een half miljoen euro aan de orde. “De Kamerleden zijn net als wij bezorgd dat er voor dat deel van ons budget nog niets is geregeld voor de periode na 2016. Daarom ben ik blij dat ze het onderwerp nu hoger op de agenda hebben gezet.”

Potten
Boonstra wijst erop dat het technologisch topinstituut geld uit diverse potten ontvangt. “Wij werken met een budget van ongeveer veertien miljoen euro per jaar. Daarvan komt ongeveer een kwart van het bedrijfsleven, een kwart van de universiteiten en de rest van de overheid. Het grootste gedeelte van de overheidsfinanciering is in 2012 geregeld. Het Samenwerkingsverband Noord Nederland besloot toen om tot en met 2020 in totaal 38 miljoen euro in Wetsus te investeren.  Behalve het Noorden draagt ook het rijk bij aan de overheidsbijdrage, met TKI toeslag (EZ) en met een bijdrage vanuit IenM. Die laatste bijdrage eindigt eind 2016.”

Verdubbeling
Boonstra benadrukt dat de IenM overheidsfinanciering van een half miljoen euro wordt verdubbeld door de inleg van het bedrijfsleven en universiteiten. “De bedrijven hebben zich in beginsel zonder een einddatum gecommitteerd aan het langjarige onderzoek dat wij hier uitvoeren. Daarom is het belangrijk om ook commitment en continuïteit vanuit de cofinancierende overheid te hebben.” 

Positie
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland neemt nu het grootste deel van de financiering voor zijn rekening, maar het is volgens Boonstra onwaarschijnlijk  dat dit ook in de toekomst (na 2021) het geval is. De Wetsus-directeur is daarom blij met de aandacht die de Kamerleden vragen voor de bijzondere positie van Wetsus in het Nederlandse innovatielandschap. Zo wijzen de Kamerleden er in de brief op dat Wetsus door zijn vernieuwende aanpak en nauwe samenwerking met het bedrijfsleven buiten de bestaande potjes voor wetenschap, innovatie en valorisatie dreigt te vallen. Bovendien waarschuwen ze voor een situatie waarin Wetsus tussen de drie departementen heen en weer dreigt te worden gestuurd. 

Toekomst
Boonstra benadrukt dat Wetsus ook in de toekomst geld van de overheid nodig zal hebben om het langjarig onderzoek te kunnen financieren. “Wij halen 50 procent van de benodigde financiering uit de markt, maar voor de rest moet de overheid bijspringen. Ten opzichte van  een reguliere universiteit hebben wij minder, maar dus nog steeds wel degelijk geld van de overheid nodig.  Gelukkig merk ik dat er bij de ministeries bereidheid is om constructief over de toekomstige financiering na te denken.”

Lees hier de brief van de Tweede Kamerleden.